Untitled Document

NAJVEĆI PEJGAMBER JE MUHAMMED (alejhisselam)

Navest ćemo samo nekoliko od mnogobrojnih dokaza koji potvrđuju da je Muhammed alejhisselam. Sejjid-ul-enbija, odnosno najuzvišeniji od svih Pejgambera: Na Sudnjem danu svi pejgamberi bit će okupljeni ispod njegovoga bajraka. Allah dželle šanuhu   je svakom poslaniku naredio. Ukoliko dostignete vrijeme Muhammedova “sallallahu alejhi ve sellem” poslanstva Meni najdražeg među Mojim stvorenjima, kojega sam izabrao i zavolio pristupitemu (povjerujtemu) i buditemu na ispomoći Svi Allahovi poslanici su ovu naredbu prenijeli svojimummetima.Muhammed alejhisselamje i Hatem-ul-enbija (pečat svih poslanika) i nakon njega neće biti Allahov poslanika. Njegovmubarek ruh stvoren je prije svih ostalih poslanika. Pejgambersko mjesto (mekam) prvo je dato njemu, a poslanstvo je upotpunjeno njegovimdolaskomna ovaj svijet. I kada se pred sami Sudnji dan Isa alejhisselam s neba spusti na zemlju (u Šamu, Sirija) kao Hazreti Mehdi, on će propovijedati vjeru Muhammeda alehisselam i bit će pripadnik njegovoga ummeta.

RESULULLAHOVA   MUDŽIZA

 Samo usmjeravanjem prsta Poslanik je mogao Mjesec razdvojiti na dva dijela, kamenje koje bi uzeo u ruke veličalo je Allaha dželle šanuhu, drveća su mu se obraćala sa Ja Resulallah i nazivala mu selam, suho drvo po imenu hannane glasno je plakalo nakon što bi se Poslanik udaljio od njega, između njegovih prstiju tekla je čista voda, naAhiretu su za njega odvojena posebna mjesta zvana: Mekam-i Mahmud, Šefa’at-i kubra, vrelo Kevser, Vesile i Fadile, počašćen je viđenjem Allahove teala ljepote prije ulaska u Džennet, on je na svijetu najuzvišenije stvorenje (hulk-i azim), u vjeri je počašćen blagodatima kao što su čvrsto ubjeđenje (jekin), znanje (ilm), strpljivost (sabur), zahvalnost (šukr), beskrajna pobožnost (zuhd), moralnost (iffet), pravda (adl), plemenitost (muruvvet), stid (haja), hrabrost (šedžaat), skromnost (tevazu), mudrost (hikmet), dobročinstvo (merhamet, semahat) i mnogim drugim faziletima (vrijednostima), čime je postavljen iznad svih pejgambera. Niko, osimAllaha teala, ne zna tačan broj mudžiza datih Poslaniku. Njegova vjera je derogirala, opovrgla sve prijašne vjere, i ona je najbolja i najuzvišenija. I ummet mu je iznad svih drugih ummeta, pa čak i evlije iz njegovog ummeta počašćenije su od evlija ostalih ummeta.