Untitled Document

LJUDI NEMOGU NIŠTA STVORITI

Kada ogladnimo jedemo, kada se razbolimo uzmemo lijek, kada hoćemo da upalimo svijeću upotrijebimo šibicu, da dobijemo vodonik pospemo po cinku kiselinu, kada hoćemo da napravimo ciment pomiješamo kreć sa glinom i onda tu smjesu zagrijemo, da dobijemo mlijeko nahranimo kravu, da dobijemo struju napravimo hidrocentralu kao i gradimo bilo kakvu fabriku- su sve primjeri u kojima smo mi vasita (posrednici,sredstva) upotrebe sebeba da bi Allah dželle šanuhu  stvorio nove stvari. Čovjekova želja (irade) i moć (kuvvet) su sebebi koje je Allah dželle šanuhu stvorio. Ljudi su vasita za Allahovo dželle šanuhu stvarenje. Allah dželle šanuhu hoće i želi da stvara na ovakav način. Kako vidimo, reći da je neko nešto stvorili, ili da smomi nešto stvorili, je neukost, apsurd i nije u skladu sa razumom i naukom.

  

ZAPOVIJEST ŠTO SE TIČE DJEČIJEG VASPITANJA

 Unašoj vjeri Islam, dijete prije nego što okusi zrelost treba da nauči zapovijeđeno je.Naši pretci su na ovo obraćali veliku pažnju. Za ovo je najbolji primjer Sultan II Mahmut Han, koji je u zemlji na svaku stranu poslao zapovijest i odmah da se počne sa organizovanjem. U zapovijesti se ovako kaže:

«Prva dužnost očeva prema djeci da ih nauče dinu (našoj vjeri Islam) i od izabranog zanimanja da djeci omoguće saznanja. Ama nažalost ima neko vrijeme majke i očevi ovo zaboravljajući, djecu od pet- šest godina od pohlepe za zaradomdaju kod nekih zanatlija kao pomaćnike ili prazne ih ostavljaju. U dječijem periodu ako dijete ostane neuko u zrelom razdoblju za samog sebe, za državu velika su briga. Ako je na ova dva svijeta potrebna kazna to je nemar. Vama naređujem čim vam ova zapovijest dođe na ruke izvršićete popis, koliko u vašempodručju ima djece sa 6 godina.Ako je u vašojmahalimalomekteba (škola) zgrade sazidajte, učitelje nađite, bez škole djecu ne ostavljajte.Djeca koja su stasala za školu odmah ih upisujte. Onaj ko uzima djecu kod njega da mu rade biće strogo kažnjen to oglasite. Djeca koja su bez roditelja, i koji roditelji nisu u mogućnosti da školuju djecu te će troškove država snositi.»

Ova zapovijest je 1854 godine od strane Sultan Abdulmedžid Hana i 1873 godine od strane Sultan Abdulaziz Hana ponovljena