Untitled Document

SUDNJI DAN JE ISTINA

Sve što nam je hazreti Muhammed alejhisselam rekao o kijametu (Sudnjem danu) je istina. Istina je da postoji kaburski azab, da će kabur(grob) stisnuti mrtvaca, da će dva meleka koji se zovu Munker i Nekir ispitivati u kaburu, da će sve nestati na Kijametski dan, da će se nebo raspuči, da će zvijezde izaći iz svojih putanja i da će se raspršiti, da će se zemaljska kugla i njene planine raspasti na komade da će svi ljudi biti proživljeni, ustati iz svojih grobova i skupiti se namjestu zvanom mahšer to jeste, duše će ući u svoja tijela, da će biti zemljotres, da će na kijametu biti strah i uzaš, da će na Kijametskom danu biti ispitivanje i polaganje računa i da će ruke, noge i ostali djelovi tjela svjedočiti šta smo radili na svijetu, da će knjige dobrih djela letjeti sa desne strane a knjige zlih djela sa lijeve strane, da će se vagati dobro i zlo na terazijama (vazi) koja je specifična za to mjesto. Tamo će oni, čiji sevapi pretegnu, biti spašeni od Džehennema, dok će oni sa malo sevapa izgubiti. Vaga (terazije) namje nepoznate to jeste, nije kao dunjalučka vaga a njeno vaganje težeg i lakšeg tereta je suprotno ovosvjetskim vagama. Tas koji ide gore je teži a onaj koji ide dole je lakši. Na ahiretu nema gravitacije.

KOME JE NAMAZ FARZ?

Namaz je obaveza svakom umno zdravom i punoljetnom muslimanu i muslimanki. Tri su uslova da bi namaz nekome bio farz:

1- Da je musliman.

2- Da je umno zdrav.

3- Da je punoljetan.

Djeca koja nisu dostigla punoljetstvo i koji nisu umno zdravi nisu odgovorni za namaze. No roditelji su dužni podučiti svoju djecu vjeri i navikavati ih obavljanju ibadeta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Vi ste poput čobana koji čuva stado. Kao što čoban čuva svoje stado i vi ste dužni čuvati svoje ukućane i one pod vašom zaštitom od Džehennema. Dužni ste ih podučiti Islamu. Ukoliko to ne učinite bit ćete odgovorni.

U drugom hadisu se kaže: Svako dijete se rodi u islamu. Roditelji ih kasnije čine kršćanima, jevrejima ili bezbožnicima.

Dakle prva obaveza svakog vjernika je pudučiti svoju djecu učenju Kur'ana, klanjanju namaza, te imanskim i islamskim šartima. Roditelji koji žele sreću svojoj djeci i na ovom i na budućm svijetu prvo će ispuniti ovu obavezu. Naši su djedovi rekli: “Drvo se kalemidok je mlado. Ako je pokušate ispravljati i okretati kada poraste slomit će se.”

Dijete koje nije odgojeno na Islamski način i koje nije podučeno Islamu brzo će pristati za lošim društvom. I tada je štetno i roditeljima i zajednici.

Stanja Onih Koji Obavljaju Namaz

Namaz kao izbavitelj iz ropstva