Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 06 April 1434    Kasım: 163
3 ŠA'BÂN 1439

19
April
2018
Četvrtak

Imsakije
109. dan u godini , Preostalo dana : 256
4. Mjesec, 30 Dana, 16. Tjedan
-

Ići za užitcima, od ovog svijeta lažne i prolazne strasti zauzeti, od toga nema koristi. Jusuf bin Hüsejin Razi Rahmetullahi alejh