Untitled Document

JEVM-UL AŠURE

 Noć Ašure je deseta noć mjeseca Muharrema.  Muharrem je jedan od četiri mjeseca koji su poštovani u Kur’ani kerimu.  Ašure je najdragocjenija noć u tom mjesecu.  Allah dželle-šanuhu je na dan Ašure ukabulio (primio, uslišao) mnoge dove.  Svi sljedeći događaji su se desili na dan Ašure:  Ademovo alejhisselam pokajanje (tevba) je uslišano;  Nuhova alejhisselam lađa je spašena od potopa;  Junus alejhisselam je izašao iz ribinog stomaka;  Ibrahim alejhisselam je spašen, i nije izgorio u Nimrodovoj vatri;  Idris alejhisselam se živ uzdigao na nebo;  Ja’kub alejhisselam je našao svoga sina Jusufa alejhisselam i ponovo je progledao (njegove oči su se izliječile od mrene, katarakte);  Jusuf alejhisselam je izašao iz bunara;  Ejjub alejhisselam je ozdravio;  Musa alejhisselam je prošao kroz Crveno more a Firaun se utopio;  Isa alejhisselam se rodio, i pobjegao od jevreja da ga ne ubiju, i živ uzdignut na nebo.  Na deseti dan mjeseca Muharrema nije ibadet praviti slatko koje se zove ašure, samo zato što ga je Nuh alejhisselam pravio na lađi.  Muhammed alejhisselam i ashabi kiram radijallahu anhum edžma’in to nisu činili.  Misliti da je na taj dan pravljenje jela ašure ibadet je bid’at (novotarija) i grijeh.  Ibadet je samo ono što je Muhammed alejhisselam radio i naredio da se radi.  Raditi ono što nije zapisano u vjerskim knjigama alima ehli sunneta ne donosi sevab.  To je grijeh.  Taj dan, spremiti bilo kakvo slatko, i pogostiti prijatelje, i dati siromasima sadaku, je sunnet i ibadet. Ibni Abidin piše na dvije stotine sedamdese šestoj (276.) stranici petoga toma, “Staviti surmu na trepavice je sunnet.  Međutim, to činiti samo na dan Ašure je haram.”

DAVANJE SADAKE

Sadaka je ibadet. Zekât je farz. Mogu se dati velike pare za sadaku, nijedan groš za sevap zekata ne dolazi. Prvo treba farz uraditi. Koje muftač za sadaku njega treba potražiti, jer svako muftač za sadaku nije.

Hadis-i šerif ovako kaže:

 “ Kao što voda gasi vatru, tako sadaka grijehe poništi.”

“ Sa sadakom požurite jer od neke nesreće može da spasi.”

Muhamed alejhisselam kaže da je uzvišeni Allah dželle šanuhu rekao:

“Moj robe dijeli, a ja ću tebi dati.”

“Darežjivi je draži Allahu teala nego pobožni.”

“Jedite, pijte i dijelite milostinju ali sve u granicama umjerenosti i bez oholosti.”

“Bogataši su u istinu siromasi, izuzev ako svoje bogatstvo troše tako, takoi tako.”

“Troši na druge, trošiće se na tebe.”