Untitled Document

NAŠ PEJGAMBER BIO JE DAREŽLJIV

Resulullah “sallallahu alejhi ve sellem” sa siromašnima, sa bogatima, sa odraslim, neodraslim kad bi se susreo prvo bi nazvao selam. Da bi se s njima rukovao svetu ruku svoju bi prvi pružio. Slugu, gospodina, bega, crnca, bijelca sve je podjednako cijenio. Ko god da bi ga pozvao išao bi na to mjesto. Ko bi ga poslužio, bilo da je malo, slabo ne bi ponižavao od večere za jutro, i od jutra za večeru jelo ne bi ostovljao. Bio je lijepe naravi. Volio je činiti dobro. Sa svakimse dobro slagao. Nasmijanog lica imnogo lijepe riječi je bio. Govoreći nije se smijao. Zabrinut bi izgledao. Fakat ne bi obrve namrštio. Nije bio je naočit. Nastojao je da održi poštovanje i strah. Nije bio grub. Bio je kulturan. Darežljiv je bio. Ipak rasipanje nije volio, bez potrebe na neko mjesto ne bi ništa dao. Prema svakome je sažaljiv bio. Njegova sveta glava uvijek je bila nageta naprijed. Ni od koga ništa ne bi očekivao. Ko hoće sreću i mir na ovom svijetu, treba da bude kao on.

  

ŠTA JE TARIKAT?

 Put (tarik) evlijaa je istina. Ni za  dlaku se ne  razlikuje  od  Islamijjeta.

 [U svakomstoljeću pojavljuju se lašci i stranputičari koji, radi ovosvjetskih koristi i materijalnih dobara, sebe predstavljaju evlijama, muršidima i vjerskim velikodostojnicima. I danas u svakoj oblasti života postoje loše, nevaljale osobe. To su oni koji svoj interes vide u tuđem gubitku. Nepravedno je napadati zajedničke profesije i obaveze ovih ljudi. To bi samo pomoglo pokvarenjacima. Zato, nakon što vidimo takve iskvarene osobe i vjersko- tarikatske prevarante, još više trebamo cijeniti islamske alime, pobornike tesavvufa i one koji su svojimpozitivnimdjelovanjem obilježili svoje doba. Mora se znati da je neispravno govoriti protiv ovih ljudi]. Evlije posjeduju keramete, koji su istiniti i ispravni. Imam-i Jafi (umro 1367. godine, u Mekki) rekao je: “Gavs-us-sekalejn Mevlana Abdulkadir-i Gejlanijevi kerameti toliko su prenošeni od usta do usta da je nemoguće u njih ne vjerovati, tj. sumnjati u njih. A ono što se svugdje prenosi dolazi na stepen mutevatir seneda”.