Untitled Document

NAŠ PEJGAMBER SE NE BI LJUTIO

U knjizi Mesabih Enes bin Malik ovako je rekao: “Našem Pejgamberu alejhisselam, deset godina sam služio. Meni ni jednom uf! nije rekao. Ovo zašto si ovako uradio, ono zašto si onako uradio, zašto nisi uradio ne bi rekao.” Ponovo u knizi Mesabih Enes binMalik rekao: “Naš pejgamber alejhisselam imao je od svih ljudi najbolju narav. Mene je jedan dan poslao na jedno mjesto. Allahami neću otići rekao sam. Ali ipak sam htio otići. Da bi izvršio naređenje izašao sam vani. Djeca su se na putu igrala. Prolazeći pored njih sam se okrenuo i pogledao pozadi. Ugledao sam da za mnom ide naš pejgamber alejhisselam. Sveto licemu se nasmiješilo (Enese! Na ono mjesto što sam pomenuo da li si otišao?) Da, upravo idem rekao sam našem Pejgamberu alejhiselamu.”

Enes bin Malik (sluga od našeg Pejgambera alejhisselam) rekao je “sa našim Pejgamberom alejhisselamum sam skupa išao. Na sebi je imao burd Nedžrani. To je od Jemenskog štofa jedan kaput. S leđa mu je prišao jedan seljak, za kragnu ga je tako povukao damu je ostao trag na vratu našeg Pejgambera alejhisselam. Naš Pejgamber alejliselam se nazad vratio. Seljak je od zekat imovine nešto htio. Naš Pejgamber alejhisselam ovakvom njegovom stanju se nasmijao. Da bi mu se nešto dalo izdao je naredbu.” (Tetimmet – ulmazher) knjiga ovako kaže, (Odavdemože da se razumije, ko se nalazi na čelu ljudi treba slažući se sa našim Pejgamberom alejhisselam njihovu torturu i sekiraciju treba da podnosi zato što sekiraciju podnositi za svakoga znaći jedna dobra narav. Pretpostavljinih podnositi još je bolje.)