Untitled Document

KAKO TREBA TEVBE

U prvom paragrafu, dragog povlavlja, drugog dijela, knjige Rijad-unnasihin piše, “Tevbe trebamo učiniti srcem, jezikom, i griješnim organom. Srce mora da žali. Jezik mora da moli i da donosi dovu. Organ treba da prestane sa griješenjem.

Druga vrsta grijeha je prema ljudskim bićima. Ova teba takođe zahtijeva da zadovoljimo i ljudskih bića, Allahove dželle šanuhu robove. ”U knjizi Kimja-i se’adet piše, da hadis-i šerif glasi, “Tevbe za tajno učinjeni grijeh mora biti u tajnosti! Tevbe za javno učinjeni grijeh mora biti javan! Neka oni, koji znaju za vaš grijeh, čuju vaše tevbe!”

Prema tome, bezkorisno je govoriti, ”Možda su se pokajali i napustili apostaziju”, za mrtve koji su se neprijateljski odnosili prema dinu, i koji su progonili muslimane, dok su bili živi. Njihovi okrutni i grozni (zulm) organi moraju činiti usluge, njihovi jezici moraju donositi dovu, a oni moraju izgovoriti svoju posljednju želju onako, kako će zadovoljiti tlačene i ugnjetavane. Ne smijemo misliti da su murtedi, koji nisu ovako učinili, dobri.

 

ŠEST PRAVILA

 Naš Pejgamber alejhisselam ovako rekao:

“Šest pravila na šest mjesta su čudni.

1- Džamia- U kojoj se neklanja.

2- Mushaf- Koji se ne uči.

3- Naučnik- Ako ga niko ne sluša.

4- Musliman muškarac- U rukama loše žene.

5- Muslimanska žena- U rukama lošeg muškarac.

6- Kur’an-i- Hafiz koji naredbe ne izvršava.”