Untitled Document

SVIJETSKA VRIJEDNOST JEDNE ČASE VODE

Vladar Harun Rašid povremeno je odlazio u posjetu Šakik-i Belhi hazreti koji je bio evlija proučili bi dove, posavjetovali bi se.

Ponovo kad mu je jedan dan otišao u posjetu Hazreti Šakik ga upita:

- Pomisli da si ostao na sred pustinje, hoćeš da umreš od žeđi. Jedna čaša vode možeti spasiti život. Dalazi jedan čovjek i nuditi jedan gutljaj vode. Koliko bi platio?

- Sta hoće ću mu dati. U ovom slučaju o vrijednosti para uopšte ne bih mislio.

- Dali bi zatu vodu dao pola svoga imanja?

- Svakako bih dao.

- Sad razmisli dao si pola imanja da bih popio čašu vode. Sad tu vodu treba da izmokriš. Ali nikako nemožeš od bolova, nadutosti. Ponovoti dolazi čovjek koji kaže:

- Jaćute spasiti, pomoći ćuti, ali trebaš dami daš drugu polovinu imanja.

- Hoćeš li pristati na to?

- Da bih se spasio od tih bolova svakako da bih dao. Dok ja imam bolove i sekiraciju, nisam zarav štaće mi imanje.

Zaključak

U ovom slučaju prvo popijena čaša vode posle izmokrena nemojte vjerovati da bi ljudi dali za imanje. Niko neka se na taj način ne hvali!

HADIS-I ŠERIF

   Musliman je Muslimanu brat. Ne smije ga maltretirati, bez pomaći ostaviti, prezirati i nisko gledati.