Untitled Document

TVRDOGLAVOST i AROGANCIJA

(Inad i mukabara)

Inad (tvrdoglavost) i mukabara (nadutost, oholost, arogancija) je čovjekovo neprihvatanje i odbijanje istine kada je čuje. Ebu Džehl i Ebu Talib su bili tvrdoglavi. Oni nisu prihvatili i priznali da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem Pejgamber. Oni su to negirali, poricali. Tvrdoglavost (inad) nastaje (dolazi, niće) iz munafikluka (licemjerstva), haseda (ljubomore) ili tama’-a (ispunjavanja dunjalučkih zadovoljstava zabranjenim [haram] putevima). Hadisi šerif kaže, “Onaj koga Allah dželle-šanuhu najviše mrzi je onaj ko je previše tvrdoglav da prizna istinu.” Hadisi šerif kaže, “Mu’min(vjernik) će biti dostojanstven (gord, veličanstven) i blag.” Dostojanstvena osoba će pokazati lakoću u dunjalučkim poslovima. Ona će biti u vjerskim poslovima tvrda kao stijena (kamen). Planina može nestati sa vremenom (tj. može se sa vremenom izlizati i istrošiti), ali, mu’minova vjera (din) ne može nikad nestati (se ne može nikad izlizati i istrošiti).

ŠEFAAT JE ISTINA

Na sudnji dan, sa Allahovom dželle šanuhu dozvolom, prvo Pejgamberi “alejhimussalevatu vetteslimat”, pa onda salih robovi to jeste, evlije šefaat činiti (posredovati) za one mumine koji imaju mnogo grijeha. Pejgamber “sallallahu alejhi ve sellem” je rekao, “Ja ću šefaat činiti za one iz mog ummeta koji imaju velike grijehe”. Preko Džehennema ima Sirat ćuprija (most). Mumini će preći u Džennet preko ove ćuprije. Kafiri će se sa nje okliznuti i pasti u Džehennem.