Untitled Document

KO SE RAZDVOIO OD PRAVOG PUTA

Haridžijama se nazivaju osobe koje ne vole ehl-i bejt, tj. Hazreti Aliju “radijallahu anh” i svo njegovo potomstvo i soj. Danas se oni nazivaju i jezdije. Njihovo vjerovanje i poimanje vjere je toliko iskvareno da nema veze sa islamom.

Osobe koje govore da vole sve časne ashabe, ali koje nisu na njihovom putu i koje za svoja iskrivljena mišljenja tvrde da su na tragu puta ashaba, nazivaju se vehhabijje. Njima se ehl-isunnetski alimi, velikani tesavvufa i šije ne sviđaju i zato ih i napadaju. Samo sebe smatraju pravim muslimanima. Oni koji njima ne sliče nazivaju mušricima (mnogobošcima) i govore da su im dozvoljeni (halal) njihovi životi i imetci. Oni islam (vjerovanje) svode na vlastita tumačenja nassa (teksta) Kur’ana i hadisa. Negiraju mnoge šerijatske norme i Poslanikove hadise. Ulema sva četiri mezheba argumentirano bilježi u svojim djelima da su vehhabijje izišle iz okvira ehli-sunneta, zapali na stranputicu i da Islamu nanose ogromne štete.

Ejjub Sabri-paša “rahimehullahu teala”, kaže: “Vehabizam se pojavio 1791./1205. po H., na Arapskom poluostrvu, krvavom i represivnom revolucijom”. Egipćanin Muhammed Abduhu bio je jedan od onih što su putem knjiga htjeli proširiti vehabizam i izvanmezhepsko učenje. Abduhu je otvoreno govorio da mu je uzor Džemaluddin Afgani (umro 1897. godine), lider Kahirske masonske loze. Abduhuova djela su se u doba reformi (ittihad) prevodila na turski jezik i poturala se omladini kao mišljenja, kako se govorilo, naprednog mislioca, vrijednog reformiste i velikog islamskog učenjaka. Ovakav fitneluk žustro su podržavali i dindušmani, koji su se predstavljali kao vjerski velikodostojnici i govorili lijepim riječima o islamu, a, zapravo, cilj im je bio srušiti Islam i Ehli-sunnet.. I danas se to isto pokušava prevođenjem djela izvanmezhepskih autora poput Mevdudija (osnivač organizacije (Džema’at-ul-islamijje) u Indiji, umro je 1979.), Sejjida Kutba (umro 1966., u Kairu), Hamidullaha i drugih. U ovim prijevodima, popraćenim velikom reklamom, uočavamo stavove koji nisu sukladni mišljenjima islamske uleme. Voda ponekad i miruje, a dušman - nikada. Neka Allah dželle šanuhu , sve muslimane, u ime Njegove velike ljubavi prema Muhammedu “sallallahu alejhi ve sellem”, probudi iz gafleta.