Untitled Document

POJAŠNJENJE

(Može li se ezan učiti pomoću električnog razglasa?)

Električni razglas koji se stavlja na munare je postao rezultatom ljenosti muezzina, i prouzrokuje neslijeđenje sunneta. Zbog te ružne novotarije su i minareti koji su vjekovima bili ukrasi neba postali svojevrsni stubovi za razglase. Islamski učenjaci su uvijek sa dobrodošlicom prihvatali korisna otkrića nauke, kao štampariju i uvijek su podržavali širenje nauke štampanjem korisnih knjiga. Nesporno je da je lijepo da se preko radija i razglasa puštaju korisne emisije i sl. Međutim ostavljati muslimane mahrum (bez) slatkog glasa ezana i izvršavati ibadete preko razglasa koji para ljudski sluh je štetno. Postavljati razglas na džamije je bespotrebno pretjerivanje. Dok nije bilo ovih naprava koje odzvanjaju poput zvona sa crkava i dok su se srca vjernika napajala slašću glasa dobrih vjernika, ezani koji su se učili sa munara i tekbiri u džamijama su osvajali i srca nevjernika. Džemat koji je ispunjavao džamije kada bi čuli ezane u svakoj mahali, obavljali bi svoj namaz skrušeno, kao u vrijeme Ashab-i Kirama. Božansko nadahnuće ezana koje kod vjernika izaziva oduševljenje se gubi kroz metalne zvukove razglasa.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: “Kada neko slušajući ezan, polahko ponavlja riječi za muezzinom, zasvaki harf dobije jednu nagradu i briše mu se jedan grijeh.”

Sunnet je i osobi koja uči Kur'an da u sebi ponavlja kada čuje ezan. Kada muezzin kaže dijelove ezana koji počinju sa “hajje ala”, neće ih ponavljati već će govoriti “la havle ve la kuvvete illa billah”. Nakon ezana će donijeti salavat. A nakon toga proučiti dovu. Lijepo je poljubiti nokte dva kažiprsta i potrati njima oči kada se uči “ešhedu enne muhammeden resulullah”. To se ne čini kod ikameta.

 

HADIS-I ŠERIF

Kada dođe Ramazan  vrata Dženneta se otvore,vrata Džehennema zatvore, a šejtani  bivaju okovani.