Untitled Document

UČENJE KELIME-I ŠEHADET

Prvi islamski šart je učenje kelime-i šehadeta, što znači izgovaranje rijeci: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh.  Svako pametan, punoljetan i oni što su obdareni govorom mora znati da na nebesima i na zemlji osim Allaha dželle šanuhu ne postoji ništa i niko kome se treba činiti ibadet ili ko je zaslužan pokoravanja. Samo je Allahu teala istinsko božanstvo. On (Allah dželle šanuhu) je vadžib-ul vudžud. Njemu pripadaju sva uzvišenja. On ne posjeduje nikakvih mahana. Njegovo ime je Allah, tako Ga treba izgovarati i u to treba srcem vjerovati. Zatim, sin Abdullahov Muhammed (sallallahu alejhi ve sellem) je Allahov dželle šanuhu rob (štovatelj) i poslanik, znači pejgamber. On (Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ) bio je tena ruže, rumenog i prosvjetljenog lica koje je privlačilo ljubav, crnih obrva i crnih očiju, lijepe naravi, blagorječiv, sjena mu nije padala na zemlju, a nazvan je Arabljaninom zato što je rođen u mekki, u Arabiji i bio je iz porodice (plemena) hašemija. Sin je Amine, kćerke Vehebove. Rođen je u Mekki, pred zoru, u ponedjeljak, 20. aprila, 571. godine. Kada je imao 40 godina obznanjeno mu je da je Allahovom teala poslanik (resul). Ta godina naziva se godinom bi’seta. Nakon toga, u Mekki je 13 godina ljude pozivao u islam. Allahovom dželle šanuhu naredbom preselio se (hidžru užinio) u Medinu, odakle je proširio islam na sve strane svijeta. Deset godina kasnije, znači juna 632. godine, tj. u ponedjeljak, 12. rebi’ul-evvela, preselio je na Ahiret.

PREKRASNA RIJEČ                     

Ovosvjetski život je mnogo kratak. Ahiretska mučenja su bolna i beskrajna. Misleci na razlike između ovog dvoga prema tome se trebamo pripremiti.

 

                                                                   İmam-ı Rabbani

                                                                  (Rahmetullahi alejh)