Untitled Document

KOJI MOGU BITI VOLJEN, KOJI MOGU BITI NEVOLJEN

Hadisi šerif kaže, “Tri stvari povećavaju okus imana: Voljeti Allaha dželle-šanuhu i Njegovog Resula više od svega drugog, voljeti radi Allahovog zadovoljstva muslimana koji tebe ne voli i ne voljeti Allahove dželle-šanuhu neprijatelje.” i “Od svih ibadeta je najcjenjeniji hubb-i fillah (ljubav radi Allaha dželle-šanuhu) i bugd-i fillah(antipatija, mržnja, ne voljenje radi Allaha dželle-šanuhu).” Mi trebamo više voljeti vjernika (mu’mina) koji više ibadeti od vjernika koji manje ibadeti. Mi trebamo više ne voljeti kafire koji više šire griješenje (fuhš) i nevjerstvo (kufr). Od onih koje treba više ne voljeti radi Allaha čovjekov nefs je na prvom mjestu. Voljeti ih znači biti na njihovom putu i imitirati njihove običaje (tj. raditi ono što oni rade). Znak imana je hubb-i fillah (ljubav radi Allaha dželle-šanuhu) i bugd-i fillah (antipatija, mržnja, ne voljenje). Jedan hadisi šerif kaže, “Allah dželle-šanuhu ima izvjesne robove. Oni nisu Poslanici (Pejgamberi). Pejgamberi i šehidi će im na Kijametu (na Sudnjem danu) biti zavidni. To su vjernici (mu’mini) koji su živjeli daleko jedni od drugih, ali su, iako se nisu poznavali, voljeli jedni druge radi (u ime) Allaha.

Jedan drugi hadisi šerif kaže, “Čovjek će biti na ahiretu sa onima koje je volio na dunjaluku.” Ako oni ne slijede put koji pokazuju oni za koje oni tvrde da ih vole njihova ljubav neće biti sahih (stvarna, prava). Čovjek treba biti prijatelji sa onima koji su salih (dobri) i u koje on ima povjerenja u dinu i amanetu. Ćifuti i nasranije (tzv. hrišćani) kažu da oni vole njihove Poslanike alejhimussalavatu vetteslimat. Međutim, oni neće biti zajedno sa njihovim Pejgamberima na ahiretu zato što oni ne slijede putove njihovih Poslanika već izmišljene (ujdurmisana) puteve njihovih rabina i popova. Čak šta više, oni će otići u pakao (džehennem). Knjiga Nije mogao odgovoriti (koju smo mi preveli na bosanski jezik i koja je dostupna u istanbulskoj knjižari Hakikat kitabevi i takođe na veb stranici Praviput.com) opširno objašnjava predmete koji se odnose na judeizam i hrišćanstvo. Superiorne duše vuku duše onih koje vole gore. Nevaljaste (alčak) duše ih vuku dole (na niže nivoe). Čovjek može već danas razumjeti, gledajući u njegove prijatelje (tj. one sa kojima se druži i koje voli), gdje će njegova duša otići poslije njegove smrti. Čovjek može voljeti nekog ili zbog njegove prirode (ćudi, naravi, karaktera) ili zato što mu tako razum nalaže, zbog ljubaznosti koju mu je on ukazao, ili radi Allaha dželle-šanuhu. Duše ljudi koji se vole na ovom svijetu se privlače (džezb). One će se, isto tako, i na kijametu međusobno privlačiti. Enes bin Malik radijallahu anh je rekao, “Muslimane nije nijedna druga vijest obradovala kao vijest koju saopštava gore navedeni hadisi šerif.” Oni koji vole kafire će otići u džehennem zajedno sa njima. Čovjek ne može ne slijediti put onih koje voli. Najjači simptom (znak) čovjekove ljubavi prema nekome je njegova ljubav (tj. izražavanje njegove ljubavi) prema onome što on voli i antipatija prema onome što on ne voli. (To znači, on voli i ne voli ono što onaj, koga on voli, voli i ne voli)

PREKRASNA RIJEČ

Ako nečije srce osim Allaha dželle šanuhu i Njegovih sljedbenika poželi to znači bolest.

Abdullah bin Muhammed Mürteiš    (Rahmetullahi alejh)