Untitled Document

ŠTA JE IMAN

Jezički, iman znači (spo) znati nekoga pravilno i u potpunosti, u njega (njemu) vjerovati. U islamu iman bi značio pravilno znati i vjerujući u to govoriti da je Muhammed (sallallahu alejhi ve sellem) Allahovim dželle šanuhu poslanik i da ga je Allah dželle šanuhu izabrao za vjerovjesnika i obznanjivaca zatim, decidno vjerovati u ono što Poslanik od Allaha dželle šanuhu, kratko i jasno obznanjuje, a općenito vjerovati u ono što Poslanik opširno obznanjuje i što je moguće više izgovarati kelime-i šehadet. Čvrsti iman mogao bi se ovako opisati: Srcem i u cjelosti vjerovati i smatrati uzvišenim (velikim) Allaha dželle šanuhu i Njegova svojstva, težiti Njegovom zadovoljstvu i ljepoti, izbjegavati Njegovu srdžbu i patnje te iman stabilno smjestiti u srce, baš kao (što je) natpis postojan (stabilan) kada je ukresan u mermeru, i u sve ovo vjerovati i znati da je tako kao što znamo da ce nas vatra spržiti, a zmija ujesti i otrovati, ako su u našoj neposrednoj blizini. Islam i iman su jedno. Vjerovanje u značenje kelime-i šehadeta postoji kod oboga. I pored postojanja opcih i specifičnih, te jezičkih razlika, između njih (islama i imana) nema odvojenosti. Allah dželle šanuhu, ne traži od svojih robova (ljudi) da u imanu, ibadetu i amelu (djelima) čine ono za što nemaju mogućnosti. Zato, ukoliko neko u toku svoje pripadnosti islamu poludi, spava, zapadne u gaflet ili umre njegova pripadnost islamu ne prestaje, ona se nastavlja čak i ako u jednom od tih stanja ne potvrdi tu svoju pripadnos.

HADIS-I ŠERIF

Neko ko je pametan ne ide za užitcima čini ibadet. Neko ko je malouman ide za užitcima i od Allaha  dželle šanuhu čeka oproštaj grijeha.