Untitled Document

ALLAHOVA DŽELLE ŠANUHU OBEĆANJA SU ISTINATA

Musliman koji vjeruje u farzove i harame, ali ne čini ibadet iz lijenosti ili radi kretanja u lošem društvu, ukoliko ne učini teobu gorjet će u Džehennemu sve dok ne isplati svoje grijehe. A ako farzu ne pridaje važnost i značaj i zapostavlja ga, nimalo se ne bojeći Allaha dželle šanuhu izlazi iz vjere, postaje kafir. Gorjet će vječno u Džehennemu. Ista je stvar i sa činjenjem harama. Nije ispravan (sahih) ibadet ako se obavlja bez poznavanja njegovih uvjeta i njega samoga, bez obzira što se on čini iskreno. Takvi će gorjeti u Džehennemu kao oni što ga nikako ne čine. Ispravan je ibadet onome ko zna i ko je svjestan njegovih uvjeta (šartova). Takvi će biti spašeni džehennemskog azaba. Međutim, nijedan ibadet i nikakvo dobro djelo neće biti primljeni ukoliko nisu obavljani s krajnjom iskrenošcu (ihlas). Tako se ne mogu zaraditi sevapi. Allah dželle šanuhu, jasno obznanjuje da takav ibadet i takva dobra djela ne prihvaća, te da od njih nemamo koristi. Ona čovjeka ne mogu zaštititi od kufra, grijeha i azaba. Bilo je veoma mnogo munafika koji su cijeloga života na taj način činili ibadet, a umrli su u kufru. Ibadet izvršavan sa znanjem i iskrenošcu spasava čovjek od kufra i grijeha i čini ga uzvišenim na Ovome svijetu. Allah dželle šanuhu, je u 9. ajetu sure Maide i u suri Asr zagarantirao da će nas to spasiti azaba u Džehennemu. Allahova obećanja su istinita. On održava datu riječ.]

MUMINI ĆE VIDJETI ALLAHA DŽELLE ŠANUHU

Mumuni će vidjeti u Džennetu Allaha dželle šanuhu, bez ikakvog smjera, bez da su Mu nasuprot, bez da razumiju kakav je On, bez da Ga obudvate to jeste, Allah dželle šanuhu neće imati oblik. Mi ne razmišljamo da ćemo na ahiretu vidjeti pošto razum ne može shvatiti Njegovo viđenje. Ne postoji drugi način nego vjerovati. Neka je stid i sram filozofa i muslimana, pripadnika grupe mutezila kao svih drugih grupe, kojim je uskraćeno da ovo vjeruju, zato što su suviše slijepi. Oni nisu stekli časni iman, zato što su nastojali da povežu nešto što nisuvidjeli, i što ne znaju, sa nečim što su vidjeli