Untitled Document

Хижри шәмси: 1399    Руми: 27 Мамыр 1437    Хызыр: 35
28 ШӘУУАЛ 1442

9
МАУСЫМ
2021
Сәрсенбі

Жылдың 160. күні, Қалған күн : 205
6. Ай, 30 күн, 23. Апта
-

«Кімде-кім жәннаттық болғысы келсе, салих (жақсы) адамдармен бірге болсын!» Харис әл-Мухасиби (рахметуллаһи алейһ)

Хазреті Әбу Бәкір халифа болып сайланды (632 ж).