Untitled Document

ŠTA JE VJERA

Vjera (din) je put koji je Allah dželle-šanuhu propisao ljudima sa ciljem da dobiju vječnu sreću. Beskorisni putevi koje ljudi izmišljaju pod imenom vjere se ne zovu vjera. Oni se zovu nevjerstvo, bezvjerstvo, i kafirluk. Allah dželle-šanuhu je od hazreti Ademovog alejhisselam vremena slao ljudima svakih hiljadu godina vjeru preko Poslanika. Ovi Poslanici ili Pejgamberi (koji su donosili vjeru) se zovuResuli (jednina=Resul). S druge strane, Allah dželle-šanuhu je u svakom stoljeću dao najčišćem čovjeku da bude Poslanik. On je kroz njega učvrstio Svoju vjeru. Ovi Poslanici, koji su poslati u svakom stoljeću, i koji su slijedili Resule, se zovu Nebi. Svi Poslanici su podučavali svaki narod (kojem su došli) isto vjerovanje; to jest, oni svi su tražili od svojih sljedbenika da vjeruju iste stvari. Ali, pošto su njihove vjere (zakonici, šerijati) bile različite; to jest stvari koje se trebaju srcem i tijelom izvršavati i od kojih se treba čuvati i suzdržavati, bile različite, i njihova muslimanstva su bila drukčija.

Onaj ko ima iman i slijedi propise islama je musliman. Oni koji hoće da prilagode propise islama svom ćejfu, i željama svog nefsa, su kafiri. Oni ne shvataju da je Allah dželle-šanuhu poslao vjere sa ciljem da ubije i razbije želje nefsa i ćejfa i sa njima spriječi suvišnu pretjeranost.

VJEROVATI U SUDNI DAN (3)

Mi moramo vjerovati u život poslije smrti. Meso i kosti nakon što su istruhli i postali zemlja i gas će se ponovo ujediniti. Duše će ponovo ući u svoja tijela i svi će ustati iz svojih grobova. Ovo se zato zove Kijametski dan (ili Dan proživljavanja, Sudnji dan, Smak svijeta).

[Biljke uzimaju iz vazduha ugljen dioksid a iz zemlje vodu i mineralne sastojke. One ih u sebi ujedinjuju jedne sa drugim i od njih prave organske materije, živu materiju naših organa. Danas nam je poznato da se hemijska reakcija za koju je potrebno nekoliko godina dešava, uz pomoć katalizatora, u vremenu manjem od jedne sekunde. Slično tome će i Allah dželle-šanuhu, u jednom momentu, sjediniti u grobu vodu, ugljen dioksid, i mineralne materije, i stvoriti organske materije i žive organe. Muhbir-i sadik (onaj koji govori samo istinu, to jeste Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem) je rekao da ćemo ovako biti proživljeni. Nauka nam pokazuje da se ovo i na ovom svijetu dešava.]

Sva živa stvorenja će se iskupiti na mjestu koje se zove Mahšer. Knjige djela će letjeti njihovim vlasnicima. Kudret sahibija (Posjednik Svemoći, uzvišeni Allah dželle-šanuhu), stvaralac zemlje, nebesa, zvijezda, i svih čestica, će dati da se ovo sve desi. Allahov dželle-šanuhu Resul, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da će se ovo sve ovako desiti. Nema sumnje da je sve ono što je on rekao istina. To će se sigurno sve desiti.