Untitled Document

SVAKI ENTITET STVOREN JE PO JASNOM RAČUNU I ZAKUNU

Vidimo da se svjetovi nalaze u sistemu pred kojim se, jednostavno, zbunjujemo. Znanost stalno otkriva nove sisteme. Stvoritelj tog sistema mora biti Hajj (koji vječno živi), Alim (Sveznajuci), Kadir (Moćan), Murid (Onaj koji hoće), Semi (Onaj koji čuje), Basir (Onaj koji vidi), Mutekellim (Onaj koji govori) i Hâlik (Onaj koji posjeduje moć stvaranja). Biti smrtan i neznalica (cahil), nedovoljne moći i stvarati silom, gluh, slijep i nijem, to podrazumijeva mahane. Nemoguće je da se takve mahane i nedostaci nađu kod Stvoritelja i Održavatelja univerzuma, ovoga svijeta i ovoga sistema.[Svaki entitet, od atoma do zvijezda, stvoren je po jasnom računu i zakonu. Dokučivi zakoni fizike, hemije, astronomije i biologije, koji su u vezi sa sistemom, začuđuju naš um. Čak je i Darwin jednom prilikom doslovno bio primoran kazati da mu hoće, od zaprepaštenja kada posmatra sistem (sklad) svijeta i sve njegove pojedinosti, pamet da iskoči. Da li uopce može imati mahane i nedostatke Onaj koji stvara sve zakone, formule i najsitnije račune o kojima učimo u tehničkim znanostima?]. Ostala svojstva, koja se nazivaju (kemal), posjeduju i stvorenja. Njih daje (stvara) Stvoritelj, koji i Sam posjeduje ta svojstva. Jer, da ih ne posjeduje, kako bi ih mogao dati stvorenjima? U protivnom, stvorenja bi bila uzvišenija od Njega. Ponavljamo da Stvoritelj svjetova mora posjedovati sva uzvišena svojstva savršenstva i ne može imati nijedno svojstvo falicnosti, jer falicni, nepotpuni Upucivac (Huda) ne može biti Stvoritelj.