Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 13 Mart 1436    Kasım: 140
2 ŠA'BÂN 1441

26
Mart
2020
Četvrtak

86. dan u godini , Preostalo dana : 280
3. Mjesec, 31 Dana, 13. Tjedan
Dan proširenje 3 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Neka je Allahovo dželle-šanuhu prokletstvo na one koji kleveću (lažu na) moje ashabe! Neka je na njih prokletstvo svih meleka i ljudi!"  Hadis-i šerif