Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 22 May 1439    Hızır: 30
15 Zil-kadә 1444

4
İyun
2023
Bazar

İlin 155. Günü, Qalan gün : 210
6. Ay, 30 Gün, 22. Hafta
Günün Uzanması 1 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Hirsləndiyi vaxt istədiyini edə biləcək bir şəxs hirslənməzsə, Allahu təala qiyamət günü onu hər kəsin arasından çağırar və “Cənnətdə istədiyin hurinin yanına get!” deyər. Hədisi-şərif


Batumda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Osmanlı dövləti arasında “Sülh və dostluq” müqaviləsinin imzalanması (1918).