Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 05 Април 1440    Касъм: 163
9 ШЕВВАЛ 1445

18
АПРИЛ
2024
Четвъртък

109 ден от началото на годината, Оставащи дни : 257
4. Месец, 30 Ден, 16. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Правете ибадет на Аллаху теаля, сякаш Го виждате! Дори и да не Го виждате, Той ви вижда. (Хадис-и шериф)