Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 22 Май 1439    Хъзър: 30
15 ЗИЛ-КА'ДЕ 1444

4
ЮНИ
2023
Неделя

155 ден от началото на годината, Оставащи дни : 210
6. Месец, 30 Ден, 22. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Аллаху теаля заявява: Срамувам се да подложа на равносметка онези, които отбягват харама. Хадис-и шериф