Untitled Document

Хижри Шамси: 1401    Руми: 23 Май 1439    Хызыр: 31
16 ЗИЛЬ-КАДА 1444

5
ИЮНЬ
2023
Дүйшөмбү

Жылдын 156. күнү, Калган Күн : 209
6. Ай, 30 Күн, 23. Апта
Күндүздүн узаруусу 1мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Ар бир коомдун бир фитнасы бар. Менин үммөтүмдүн фитнасы – мал-мүлк. Хадиси шариф

Дүйнөлүк Айлана-Чөйрөнү Коргоо күнү.