Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 08 Сентябрь 1439    Хызыр: 139
6 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1445

21
СЕНТЯБРЬ
2023
Бейшемби

Жылдын 264. күнү, Калган Күн : 101
9. Ай, 30 Күн, 38. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Ар пайгамбардын мустажаб [кабыл болгон] бир дубасы бар. Мен дубамды үммөтүмө шапаат кылуу үчүн акыретке калтырдым. Бухари

Султан II-Абдулхамид хан дүнүйөгө келди. (1842-ж.) Бүткүл Дүйнөлүк Тынчтык күнү.