Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 22 Maj 1439    Hızır: 30
15 DHIL KADE 1444

4
QERSHOR
2023
E Djelë

Dita 155. e vitit, Ditët e Mbetura : 210
Muaji 6., 30 Ditë, Java 22.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Përdorimi i ilaçeve nga ana e të sëmurit është diçka ndërmjetësuese, Ai që i shëron njerëzit është Allahu. Imam Rrabbani (Rrahmetullahi alejh)