Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1401    Руми: 23 Май 1439    Тизлек: 31
16 Зөлкагъдә 1444

5
Июнь
2023
Дүшәмбе

Елның 156.көне, Калган көн : 209
6. Ай, 30 көн, 23. Атна
Көн озынаю 1 минут - Әзани сәгать 1 минут артка күчәр.

Кыямәт көнендә пәйгамбәрләр, галимнәр вә шәһидләр шәфәгать кылырлар. Хәдис шәриф

Экологлар көне