ربع دایره
ربع دایره
در هر کدام روزی و در جاهاييکه ميل شمس و تعديل زمان و درجه عرض °٤۱ درجه ميباشد، نصف فضله، فضل دائر و اوقات نماز بدون لزوم به هيچ حساب و معادله و استعمال ماشين حساب، توسط (ربع دايره) با سهولت و بطور سريع فهميده ميشود. ربع دايره و راهنمای استعمال آن، از طرف کتابخانه حقيقت توليد و توزيع ميگردد.
در (الحدائق الوردية) [مؤلف (حدائق الورديه) عبدالمجيد خانی نقشبندی خالدی وفات در آخر قرن سيزدهم هجری] ميگويد که: (ابن شاطر علی بن ابراهيم، در کتاب (النّفع العام)، ربع دايره را که در هر درجهٔ عرض قابل استعمال است توضيح ميدهد. او برای مسجد جامع اموی در شام ساعت شمسی بنام (بسيطه) را ساخت. در ۷۷۷ هجری قمری [۱۳۷٥م.] وفات يافت. از خلفای خالد بغدادی بنام محمد بن محمد خانی، اين ساعت را در سال ۱۲۹۳ هجری [۱۸۷٦م.] تجديد کرد. علاوه بر اين، کتاب (کشف القناع عن معرفة الوقت من الارتفاع) را نوشت.