Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 29 Kânûn-i Sânî 1439    Kasım: 96
1 ŠA'BÂN 1445

11
Februar
2024
Nedjelja

44 jezika Imsakije
42. dan u godini , Preostalo dana : 324
2. Mjesec, 29 Dana, 06. Tjedan
Dan proširenje 2 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Allah dželle-šanuhu dadne onom, ko žudi za ahiretom i ko radi za ahiret, da mu dunjaluk postane sluga.   Hadis-i šerif