Untitled Document

ALLAHOVE DŽELLE ŠANUHU PEJGAMBERI

Allah dželle šanuhu je poslao na zemlju stotinu suhufa (množina od sahifa, knjižica) i četiri knjige. Džebrail-alejhisselam-ih je sve donijeo. Deset suhufa je poslano Ademu-alejhisselam, pedeset suhufa je poslano Šisu-alejhisselam, trideset suhufa Idrisu-alejhisselam-i deset suhufa Ibrahimu-alejhisselam. [Sahifa, (u ovom kontekstu) znači mala knjiga, knjižica, risala. Ne znači stranica ili list papira]. Od četiri knjige, Tevrat-i šerif je poslan Musau-alejhisselam, Zebur-i šerif Davudu-alejhisselam, Indžil-i šerif Isau-alejhisselam-i Kur'an-i kerim zadnjem Pejgamberu Muhammedu-alejhissalatu vesselam.

U vrijeme Nuha-alejhisselam-je bio veliki potop pa je voda bila prekrila cijeli svijet. Sav narod i životinje na zemlji, su bili potopljeni. Vjernici koji su bili sa njim, na ladži, su bili spašeni. Nuh-alejhisselam-je ladžu natovario parom od svih vrsta životinja, od kojih su postale današnje životinje.

Nuh-alejhisselam-je na ladži imao svoja tri sina: Sam, Yafas i Ham. Svi današnji ljudi, na svijetu, su njihovi potomci. On se iz ovog razloga naziva našim drugim ocem.

Ibrahim-alejhisselam-je bio otac Isma'ila i Is'haka-alejhimesselam. Is'hak-alejhisselam-je bio otac Ja'kuba-alejhisselam. Ja'kub-alejhisselam-je bio otac Jusufa-alejhisselam. Ja'kuba-alejhisselam-su takođe zvali i "Isra'il". Zato se njegovi sinovi i unuci (potomci) zovu "Beni Isra'il" (Isra'ilova djeca). Beni Isra'il su se povećali po broju i mnogi od njih su postali Pejgamberi. Na primjer Musa, Harun, Davud, Sulejman i Zekerijja su bili među njima. Jahja i Merjem, majka Isa-alejhisselama, su takođe pripadali Beni Israil. Sulejman-alejhisselam-je sin Davuda-alejhisselam. Yahja-alejhisselam-je sin Zekerijja-alejhisselama. Hazret-i Merjem je bila Imranova-alejhisselam-kćerka a Zekerijjaova-alejhisselam-svastika (snaha). Harun-alejhisselam-je bio brat Musa-alejhisselama. Arapi su potomci Isma'ila-alejhisselam. Muhammed-alejhisselam-je bio arap.

DRUGI ISLAMSKI ŠART

 Drugi od pet osnovnih temelja (šartova) islama je, “kad dođe vrijeme ispravno namaz klanjati”, svaki dan pet puta [to jeste, u skladu sa njegovim šartovima i farzovima]. Pet puta dnevno namaz klanjati, kada nastane vrijeme namaza i znati da smo ga klanjali prije izlaska njegovog vremena, je farz za svakog muslimana. Klanjati namaz prije vremena, slijedeći pogrešne takvime koje su napravili džahili (vjerski neuki ljudi) ili oni koji ne slijede mezheb, je veliki grijeh i takav namaz nije sahih. Ovakvi kalendari (takvimi) su uzročnici (sebeb) da klanjamo prvi sunnet podne namaza kao i farz akšama u kerahet vremenu (mekruh vremenu). [Kada muezzin uči ezan shvatićemo da je nastalo vrijeme za namaz. Ono što kafiri i sljedbenici novotarija (ehli bid’at) uče preko zvučnika, kao i zvuk koji proizvode zvučnici, se ne zove ezan-i Muhammedi.] Namaz moramo klanjati prije izlaska namaskog vremena, paziti na njegove farzove, vadžibe i sunnete, i predati naše srce Allahu dželle-šanuhu.