Untitled Document

VRELO KEVSER I ŠEFAAT

Postoji i vrelo Kevser, specijalno namijenjeno našem poslaniku Muhammedu “sallallahu alejhi ve sellem” Njegova veličina je toliko koliko se za godinu danamože obići. Vodamu je bjelja odmlijeka, amiris ljepši od miska. Oko njega stoji više poredanih čaša nego što ima zvijezda. Ko se jednom napije iz toga vrela,makar bio i u Džehennemu, nikada ga više žeđ ne može obuzdati.

I šefa’at (posredovanje) je istina. Za vjernike koji umru bez učinjene tevbe, šefa’at za oprost njihovih malih i velikih grijeha činit će Allahovi poslanici, evlije, meleki, Allahovi dželle šanuhu  iskreni robovi i oni kojima to Allah dželle šanuhu  , odobri. Njihovo zauzimanje bit će prihvaćeno. Muhammed alejhisselam, je rekao: “Ja ću šefa’at činiti za one izmog ummeta, koji imaju velike grijehe (džunahe)”.

Džennet i Džehennem postoje i sada. Džennet je iznad sedamkatova nebesa, a Džehennemje ispod svega. Postoji osam (vrsta) Dženneta i sedam Džehennema. Džennet je veći od Zemlje, Sunca i nebesa, a Džehennem je veči od Sunca.

PET VRSTA ŠEFAAT

 Ima pet vrsta šefa’ata na Mahšeru:

1- Od dugoga čekanja i gužve na mahšeru, griješnici će zapomagati i zahtjevati da čim prije poloze račun. Takvima će se činiti šefa’at.

2- Šefa’at koji se čini za lakše i brže polaganje računa i odgovaranje na pitanja. Griješnim vjernicima kako ne bi pali sa siratćuprije i lako bi bili.

3- Zaštićeni od Džehennemske kazne.

4- Velikimgriješnicima kako bi bili izbavljeni iz Džehennema.

5- U Džennetu ima beskrajnih blagodati i u njemu se ostaje vječno. Ipak, postoji osamvrsta(stupnjeva) Dženneta. Svačije mjesto u njima određuje se prema ljudskim djelima i veličini imana. Šefa’at će se činiti i radi povečanja stupnjeva stanovnicima Dženneta.