Untitled Document

REENKRENACIJA NEISPRAVAN

To je vjerovanje da duša prelazi od jednog na drugog čovjeka, životinju čak i biljku. To je više zastupljeno kod budista, hindusa ovo tkz. Naopako vjerovanje u našoj vjeri Islamu duša od umrlog ne može preći drugom čovjeku. Nijedan ajet, riječ hadis ne govori o tome. Ni jedam Islamski naučnik o tome nije ništa rekao. Ama ljudi koji su protiv islama o tome govore. Da postoji preobraženje, za koga je stvoren Džehennem. Ko će odgovarati za svoja loša djela? Ko vjeruje u reinkarnaciju on nije vjernik. Postaje ćafir. Sve knjige, novine, televizija koji tvrde i potvrđuju reinkarnaciu omladinu žele odvojiti od Islamske vjere.

IMANSKIH I ISLAMSKIH ŠARTOVA

Šest imanskih farzova su: (1) AMENTU BILLAHI - Vjerovati u Allaha dželle-šanuhu, (2) VE MELAIKETIHI - Vjerovati u Njegove meleke, (3) VE KUTUBIHI - Vjerovati u Njegove knjige, kitabe, (4) VE RUSULIHI - Vjerovati u Njegove Pejgambere, alejhimussalevatu vetteslimat, (5) VEL-JEVMIL-AHIR - Vjerovati u Sudnji dan, (6) VE BIL-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TEALA - Vjerovati da sve što se događa biva s Allahovom dželle-šanuhu voljom i određenjem.

Pet islamskih farzova su: (1) Izgovoriti kelimei-šehadet, (2) Klanjati namaz (salat), (3) Dati od imovine zekat, (4) Postiti svaki dan u mjesecu Ramazanu, (5) Za sposobanu osobu jednom u životu obaviti hadždž.