Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 12 Februar 1439    Kasım: 110
15 ŠA'BÂN 1445

25
Februar
2024
Nedjelja

44 jezika Imsakije
56. dan u godini , Preostalo dana : 310
2. Mjesec, 29 Dana, 08. Tjedan
Dan proširenje 2 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Allah dželle šanuhu  vaša lijepa lica i imetak ne gleda. Vaša srca i lijepa djela gleda. Hadis-i šerif