Untitled Document

KELIME-I TEVHİD (La ilahe illallah Muhammedun Resulullah)

Ehl-i sunnet alimi su objasnili kelime-i tevhid na sljedeći način: Ljudi nisu postojali. Oni su svi kasnije stvoreni. Neko je stvorio ljude. On je sve stvorio. Ovaj stvaralac je jedan. On nema sudruga (ortaka) niti Mu je iko sličan. Ne postoji niko drugi kao On. On je bio uvijek postojeći. Njegovo postojanje nema početak. On će biti uvijek postojeći. Njegovom postojanju nema kraja. On neće prestati postojati. Njegovo postojanje je uvijek potrebno. Njegovo nepostojanje nije moguće. On sam od Sebe postoji. On ne treba nikakav sebeb (uzrok, posrednika za Svoje postojanje). Sve što postoji Ga treba. On je Onaj koji sve stvara i sve održava u životu. On nije materija. On nije tijelo. On nije na nekom mjestu. On nije ni u kakvoj materiji. On nema oblik. On se ne može izmjeriti. Ne možemo pitati, kakav je On. Kada kažemo On, ništa, što nam padne na pamet, ili što zamislimo, nije On. On nije tome sličan. To su sve Njegova stvorenja. On nema sličnosti sa Svojim stvorenjima. On je stvaralac svega što padne na pamet, svake iluzije, i svake varke. On nije gore, dole ili sa strane. On nema mjesto. Svako stvorenje je ispod Arša. Arš je ispod Njegove moći (kuvveta) i svemoći (kudreta). On je iznad Arša. Međutim, On nije na Aršu. Arš postoji sa Njegovom uslugom (lutf) i kudretom. On je sada, isti kakav je bio u ezelu (vječnoj prošlosti). On će biti uvijek isti u ebedu (vječnoj budućnosti), kakav je bio prije stvaranja Arša (u ezelu). U njemu nema promjene. On ima Svoje sifate (atribute). On ima osam sifata koji se zovu Sifat-i subtijje: Hajat-Allahu teala živi Svojim vječnim životom, Ilm-Allahu teala sve zna, Sem’-Allahu teala sve čuje, Besar-Allahu teala sve vidi, Kudret-Allahu teala je svemoćan, Irade-Allahu teala sve Svojom voljom čini, Kelam-Allahu teala govori Svojim govorom, Tekvin-Allahu teala sve stvara, uzdržava i rastvara. U ovim Njegovim sifatima nikada nema promjene. Promjena je znak mane. On nema ni manu ni nedostatak. Iako On nije sličan ni jednom od Svojih stvorenja, moguće Ga je na dunjaluku znati, onoliko koliko nam On dadne da Ga znamo, i na ahiretu vidjeti. Na dunjaluku Ga znamo a nismo u stanju da razumijemo kakav je a na ahiretu ćemo Ga vidjeti, na nama nerazumljiv način.