Untitled Document

ODAKLE DIN MOŽEMO DA NAUČIMO

Naučiti farz (stroga islamska vjerska dužnost) i vadžip (drugostepena islamska dužnost) nenaučiti fikih (sva saznanja o Islamu) je grijeh.

Kur’an-i kerim naučiti napamet je farz isto kao što je klanjati namaz farz. Kad se ovo nauči posle toga dolazi farzi ajn tj. Svaki Musliman treba da zna farzove i da to izvršava. Kod ibadeta i kupoprodaje naučiti potrebna islamska saznanja je farz. Svako prema svome poslu potrebne farz- i ajn treba da nauči.

Fikih saznanja ostavivši, a baviti se sa tefsirom (samostalni prevod ajeta) je greška. Iz tefsira se uče kratke pričice i savjeti, fikih se nemože naučiti. Fikih saznanja čitajući naučimo šta je haram, šta je halal. Što više fikih saznanja naučiti je sevapnije od nafile ibadet. Nafile (nije ni farz nivadžib). Kad se naući dosta fikih saznanja, osobenosti Allah dželle šanuhu život evlije, ono što je sevap i grijeh. Ovo čitajući u srcu nam se dobročinstvo povećava.

Islamski naučinici, duboka islamska saznaja iz ajeta, izgovorenih riječi, iz Hadis- i šerifa su izvadili, kad su to obradili i pripremili napisali su Islamske knjige. Islamske knjige ostaviti, Islamska saznanja učiti iz samostalnih prevoda ajeta nije džaiz. Neko ko nije Islamski naučnik. Islamska saznanja iz Kur’ana i prevoda ajeta je naučiti nemoguće.

Saznanja koja su data o ulasku u Džehennem ako se progrešno prevedu odvedu na pogrešan put. Hadis-i šerif ovako kaže: «Kur’an- i Kerimko prema svome nahođenju prevede je bezbožnik».

TRI  VRSTE  LJUDI

Danas na zemlji postoje tri vrste ljudi:

1- Kafiri: Oni kažu da nisu muslimani. Jevreji i hrišćani su u ovoj grupi.

2- Ehl-i sunnet muslimani: Njihov se broj stalno u svakoj državi, povećava.

3-Munafici (licemjeri):Oni kažu da sumuslimaniMeđutim, nihov iman izvjesni ibadeti nemaju nikake sličnosti sa Ehl-i sunnetom. Oni nisu pravi muslimani