Untitled Document

ŠTA JE GRIJEH (1)

Ukoliko neko riječe bilo koji od pet nabrojanih islamskih šartova, dakle, ukoliko ih ne prihvaća i ne vjeruje u njih ili ako im, neuzubillah, ne ukazuje poštovanje i s njima se poigrava, postaje nevjernik (kafir). Isto je i kada neko ne prihvaća jasno, nedvosmisleno i konsenzusom (idžma) odrešene harame i halale, odnosno kada za neki haram govori da je halal i obrnuto. Kafirom se postaje i u slučaju odbacivanja, neslušanja bilo koje od osnovnih uputa vjere za koje u islamskoj državi znaju i najveće neznalice (džahili).Na primjer, haram je konzumiranje svinjskoga mesa i alkoholnih pića, kockanje; ženama i djevojkama - izlaženje pred druge otkrivene glave, kose, ruku i nogu, a muškarcima - dijelova tijela od pupka do koljena. Dakle, Allah dželle šanuhu je ove stvari zabranio. Četiri priznata mezheba, koji nas upoznavaju sa Allahovim dželle šanuhu naredbama i zabranama, na različite načine govore o stidnimdijelovima tijelamuškaraca (avret), odnosno o dijelovima tijela koje drugi ne smiju gledati i koji se ne smiju drugima pokazivati. Kako god je ženama zabranjeno (haram) izlaziti vani otkrivene glave, kose, ruku i nogu, isto tako zabranjeno im je oblačenje tijesne, prozirne i napadno namirisane odjece. Njezini roditelji, brat ili muž koji joj, eventualno, dozvoljavaju ovakvo oblačenje ponijet će isti grijeh kao i ona i bit će kaznjeni na Ahiretu, odnosno zajedno će gorjetiu Džehennemu.

SALEVAT

"Mubarek vudžudi (tijela) Pejgambera (alejhimusselam) ne trunu. Ako mu’min na mene prouči salevat melek mi donese taj salevat i kaže da mi ga je iz mog ummeta proučio taj i taj, sin tog i tog, i da me je poselamio."