Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 19 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 25
17 REBÎ'UL-Ahr 1442

2
Decembar
2020
Srijeda

337. dan u godini , Preostalo dana : 29
12. Mjesec, 31 Dana, 49. Tjedan
Dan skraćuje 2 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju naprijed.

Četiri stvari od ibadeta: Bez abdesta ne biti, mnogo sedžde činiti, srcem biti vezan za mesdžid, Kur’an mnogo učiti. Ali Dede Bosnevi (Rahmetullahi alejh.)