Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 05 Август 1438    Хъзър: 105
20 МУХАРРЕМ 1444

18
АВГУСТ
2022
Четвъртък

230 ден от началото на годината, Оставащи дни : 135
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Сред всички грехове най-бързо ще бъде въздадено наказанието за въставане срещу управлението. (Хадис-и шериф)