Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 11 Февруари 1433    Касъм: 109
8 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1439

24
ФЕВРУАРИ
2018
Събота

55 ден от началото на годината, Оставащи дни : 310
2. Месец, 28 Ден, 08. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Садаката (милостинята) предпазва от гробно мъчение.

(Хадис-и шериф)