Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 29 Март 1437    Касъм: 155
29 ШАБАН 1442

11
АПРИЛ
2021
Неделя

44 езика Имсакие(месечен календар)
101 ден от началото на годината, Оставащи дни : 264
4. Месец, 30 Ден, 14. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Нефсът е враг на човека. Колко глупаво е да се следват думите на врага. Али Хафъз (рахметуллахи алейх)