Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 01 Юни 1437    Хъзър: 40
4 ЗИЛ-КА'ДЕ 1442

14
ЮНИ
2021
Понеделник

165 ден от началото на годината, Оставащи дни : 200
6. Месец, 30 Ден, 24. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Човек, който не извършва намаз, няма дял от исляма. (Хадис-и шериф)