Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 13 Април 1434    Касъм: 170
10 ШАБАН 1439

26
АПРИЛ
2018
Четвъртък

116 ден от началото на годината, Оставащи дни : 249
4. Месец, 30 Ден, 17. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Ако човек потърси доволството на Аллаху теаля в нещо, на което ще се ядосат хората, Аллаху теаля ще го опази от тяхната вреда. (Хадис-и шериф)