Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 11 Юни 1435    Хъзър: 50
21 ШЕВВАЛ 1440

24
ЮНИ
2019
Понеделник

175 ден от началото на годината, Оставащи дни : 190
6. Месец, 30 Ден, 26. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Учете наука! Ученето на наука е ибадет. На учещия наука и на научаващите другите, се дава наградата на шехидите (мъчениците). (Хадис-и шериф)