Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 11 Септември 1437    Хъзър: 142
17 САФЕР 1443

24
СЕПТЕМВРИ
2021
Джума Петък

267 ден от началото на годината, Оставащи дни : 98
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Търпението е Дженнетско съкровище. (Хадис-и шериф)