Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 17 Март 1439    Касъм: 143
8 РАМАЗАН 1444

30
МАРТ
2023
Четвъртък

44 езика Имсакие(месечен календар)
89 ден от началото на годината, Оставащи дни : 276
3. Месец, 31 Ден, 13. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Онзи, който държи орудж и умре през това време, ще му се запише севаб - все едно е говял до Съдния ден. Хадис-и шериф