Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 10 Февруари 1434    Касъм: 108
18 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1440

23
ФЕВРУАРИ
2019
Събота

54 ден от началото на годината, Оставащи дни : 311
2. Месец, 28 Ден, 08. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Ако при Аллаху теаля земните неща имаха ценност колкото крило на комар, то Той нямаше даде една капка вода на неверника. (Хадис-и шериф)