Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 15 Канун-и сани 1436    Касъм: 82
15 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1442

28
ЯНУАРИ
2021
Четвъртък

28 ден от началото на годината, Оставащи дни : 337
1. Месец, 31 Ден, 04. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

Притежаващият красива нравственост ще се сдобие със земно и ахиретско щастие. (Хадис-и шериф)