Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 16 Тешрин-и сани 1438    Касъм: 22
5 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1444

29
НОЕМВРИ
2022
Вторник

333 ден от началото на годината, Оставащи дни : 32
11. Месец, 30 Ден, 48. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Сърцето е като гъба. Попива всичко добро и лошо, намиращо се около него. Сеййид Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх)