Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 09 Август 1435    Хъзър: 109
21 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1440

22
АВГУСТ
2019
Четвъртък

234 ден от началото на годината, Оставащи дни : 131
8. Месец, 31 Ден, 34. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Храната, дадена от щедрия е лек, а от стиснатия е болест. (Хадис-и шериф)