Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 02 Август 1436    Хъзър: 102
25 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1441

15
АВГУСТ
2020
Събота

228 ден от началото на годината, Оставащи дни : 138
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Невеж е човекът, който си губи времето си с празни неща. (Хадис-и шериф)