Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 12 Канун-и сани 1435    Касъм: 79
30 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1441

25
ЯНУАРИ
2020
Събота

25 ден от началото на годината, Оставащи дни : 341
1. Месец, 31 Ден, 04. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Гневът е ключ за много злини. Джафер бин Мухаммед (рахметуллахи алейх)


Започват трите свещени месеца