Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 11 Юли 1440    Хъзър: 80
18 МУХАРРЕМ 1446

24
ЮЛИ
2024
Сряда

206 ден от началото на годината, Оставащи дни : 160
7. Месец, 31 Ден, 30. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Ако нещо опиянява в големи количества, то е харам да се пие и в малки количества. (Хадис-и шериф)