Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 05 Август 1434    Хъзър: 105
7 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1439

18
АВГУСТ
2018
Събота

230 ден от началото на годината, Оставащи дни : 135
8. Месец, 31 Ден, 33. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Онзи, който държи орудж и не изговаря греховна дума в деня тервие (деня преди арефе), ще влезе в Дженнета. (Хадис-и шериф)


УТРЕ Е ДЕНЯТ ТЕРВИЕ