Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 08 Тешрин-и сани 1435    Касъм: 14
24 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1441

21
НОЕМВРИ
2019
Четвъртък

325 ден от началото на годината, Оставащи дни : 40
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Сърцето е като гъба. Попива всичко добро и лошо, намиращо се около него. Сеййид Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх)