Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 14 Тешрин-и еввел 1436    Хъзър: 175
10 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1442

27
ОКТОМВРИ
2020
Вторник

301 ден от началото на годината, Оставащи дни : 65
10. Месец, 31 Ден, 44. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Злото е заразна болест. Хюсеин Хилми Ъшък (рахметуллахи алейх)


УТРЕ Е СВЕЩЕНАТА НОЩ МЕВЛИД КАНДИЛИ