Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 01 Тешрин-и еввел 1435    Хъзър: 162
15 САФЕР 1441

14
ОКТОМВРИ
2019
Понеделник
deneme

287 ден от началото на годината, Оставащи дни : 78
10. Месец, 31 Ден, 42. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Хора, на които храната и облеклото им са от харам, вдигайки ръце отправят дуа. Как може тя да бъде приета? (Хадис-и шериф)