Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 17 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 23
15 Rәbi'ül-Axir 1442

30
Noyabr
2020
Bazar Ertәsi

İlin 335. Günü, Qalan gün : 31
11. Ay, 30 Gün, 49. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Allahu təalanın fərzlərdən sonra ən çox sevdiyi iş bir mömini sevindirməkdir. (Hədisi-şərif)


Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü (1988).