Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 17 Mart 1436    Kasım: 144
6 Şaban 1441

30
Mart
2020
Bazar Ertәsi

44 DILDE İMSAKİYA
İlin 90. Günü, Qalan gün : 276
3. Ay, 31 Gün, 14. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Allahu təalaya ən sevimli gələn dörd söz bunlardır: La ilahə illəllah, Allahu əkbər, Sübhanallah, Əlhamdülillah. Hədisi-şərif

Fateh Sultan Məhməd Xanın anadan olması (1432).