Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 10 Fevral 1434    Kasım: 108
18 Cәmazil-Axir 1440

23
Fevral
2019
Şәnbә

İlin 54. Günü, Qalan gün : 311
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.