Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1401    Rûmî: 16 Teşrîn-i Sânî 1438    Kasım: 22
5 Cәmazil-әvvәl 1444

29
Noyabr
2022
Çәrşәnbә axşamı

İlin 333. Günü, Qalan gün : 32
11. Ay, 30 Gün, 48. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Dünyadan sonrakı səfər çox uzundur. O uzun səfər üçün yol tədarükü hazırlayın! Salih bin Bəşir əl-Mürri (rahmətullahi aleyh)

Jurnalist Mİrzə Xəzərin anadan olması (1947). Amerikan təyyarəçi Riçard Bird ilk dəfə Cənub Qütbü üzərindən uçmuşdur (1929).