Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 11 Fevral 1433    Kasım: 109
8 Cәmazil-Axir 1439

24
Fevral
2018
Şәnbә

İlin 55. Günü, Qalan gün : 310
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Günün Uzanması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Xanımının pis xasiyyətinə qatlaşan kişi, bəlalara səbr edən Eyyub əleyhissəlam kimi mükafatlara qovuşar (Hədisi-şərif)

“Amerikanın səsi” radiosu ilk dəfə efirə çıxmışdır (1942). Prezident Heydər Əliyev Yaponiyaya rəsmi səfərə getmişdir (1998).