Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 11 Teşrîn-i Evvel 1437    Hızır: 172
18 Rәbi'ül-әvvәl 1443

24
Oktyabr
2021
Bazar

İlin 297. Günü, Qalan gün : 68
10. Ay, 31 Gün, 42. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Ölümdən sonra nələr görəcəyinizi, başınıza gələcəkləri bilsəydiniz, istəyərək nə yeyə bilir, nə də su içə bilərdiniz. (Hədisi-şərif)


Birləşmiş Millətlər Günü. - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) qurulması (1945).