Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 13 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 80
1 Cәmazil-Axir 1441

26
Yanvar
2020
Bazar

İlin 26. Günü, Qalan gün : 340
1. Ay, 31 Gün, 04. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Göz Allahu təalanın qüdrət və sənətini görmək üçündür. Yoldaşın-dostun ayıblarını və haramları görmək üçün deyildir. Sədi Şirazi (rahmətullahi aleyh)


Televiziyanın kəşfi (1926). Dünya gömrük günü.