Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 09 Teşrîn-i Evvel 1434    Hızır: 170
13 Sәfәr 1440

22
Oktyabr
2018
Bazar Ertәsi

İlin 295. Günü, Qalan gün : 70
10. Ay, 31 Gün, 43. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

“Alimlərlə yarışmaq, cahillərlə münaqişə edib susdurmaq və etibar qazanmaq üçün elm öyrənən Cəhənnəmə gedəcək.” (Hədisi-şərif)


Amerikan mühəndis Çarlston surətçıxarma aparatını kəşf etmişdir (1938). - Laos Fransadan müstəqilliyini elan etmişdir (1953).