Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 01 Teşrîn-i Evvel 1435    Hızır: 162
15 Sәfәr 1441

14
Oktyabr
2019
Bazar Ertәsi
deneme

İlin 287. Günü, Qalan gün : 78
10. Ay, 31 Gün, 42. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

“Qonşu haqqı dörd tərəfdən qırx evdir.” (Hədisi-şərif)


Səttar Bəhlulzadə - (Azərbaycanın xalq rəssamı) vəfat edib (1974). Ümumdünya standartlaşdırma günü.