Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 09 Avqust 1435    Hızır: 109
21 Zil-Hiccә 1440

22
Avqust
2019
Cümә axşamı

İlin 234. Günü, Qalan gün : 131
8. Ay, 31 Gün, 34. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Allahu təala başqasına yazığı gəlməyənə yazığı gəlməz, əfv etməyəni əfv etməz, üzr qəbul etməyənin üzrünü qəbul etməz.  (Hədisi-şərif)


Əbülfəz Elçibəy – Azərbaycan Respublikasının ikinci prezidenti  vəfatı. (2000)