Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 08 Sentyabr 1439    Hızır: 139
6 Rәbi'ül-әvvәl 1445

21
Sentyabr
2023
Cümә axşamı

İlin 264. Günü, Qalan gün : 101
9. Ay, 30 Gün, 38. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Günahınız çox olub göylərə qədər çatsa, tövbə edincə Allahu təala tövbənizi qəbul edər. (Hədisi-şərif)

Əsrin neft müqaviləsi imzalanmışdır (1994). Sultan Süleyman Qanuni Vyananı mühasirəyə almışdır (1529).