Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 08 Teşrîn-i Sânî 1435    Kasım: 14
24 Rәbi'ül-әvvәl 1441

21
Noyabr
2019
Cümә axşamı

İlin 325. Günü, Qalan gün : 40
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Məşhur olmaq sevdası ilə yanıb alışana doğruluq nəsib olmaz. İbrahim ibn Ədhəm (rahmətullahi aleyh)


Dünya Televiziya GünüÜmumdünya salam günü.