Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 29 Mart 1437    Kasım: 155
29 ŠA'BÂN 1442

11
April
2021
Nedjelja

44 jezika Imsakije
101. dan u godini , Preostalo dana : 264
4. Mjesec, 30 Dana, 14. Tjedan
Dan proširenje 3 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Tako mi Allaha, svakog dana molim Allaha za oprost i pokajem se više od sedamdeset puta! Hadis-i šerif