Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 13 April 1434    Kasım: 170
10 ŠA'BÂN 1439

26
April
2018
Četvrtak

116. dan u godini , Preostalo dana : 249
4. Mjesec, 30 Dana, 17. Tjedan
Dan proširenje 3 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Kada vidimo Evliju sjetimo se Allaha teala Hadis-i šerif