Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 12 April 1435    Kasım: 169
20 ŠA'BÂN 1440

25
April
2019
Četvrtak

Imsakije
115. dan u godini , Preostalo dana : 250
4. Mjesec, 30 Dana, 17. Tjedan
Dan proširenje 3 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Preporučujem ti da često sedždu činiš, jer ti Allah za svaku sedždu poveća jednu deredžu i izbriše jedan od tvojih grijeha. Hadis-i šerif


KIBLE SATI : U našem kalendaru (takvimu) za svaki grad prikazano je vrijeme kible sati. U tom momentu okrenuvši lice pravo prema suncu, istovremeno smo okrenuti prema kabi i od tog mjesta smo pronošli kible.