Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 29 Mart 1437    Kasım: 155
29 ŞA'BÂN 1442

11
NİSAN
2021
Pazar

44 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 101. günü, Kalan Gün : 264
4. Ay, 30 Gün, 14. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Ramazân ayı gelince, Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Hadîs-i şerîf

Osmanlı Meclîs-i Mebûsânı’nın dağıtılması (1920) - Şanlıurfa’nın kurtuluşu (1920) - Gültekin Samanoğlu’nun vefâtı (2003)Featured Image 01