Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 09 Haziran 1434    Hızır: 48
8 ŞEVVÂL 1439

22
HAZİRAN
2018
Cuma

Yılın 173. günü, Kalan Gün : 192
6. Ay, 30 Gün, 25. Hafta
Gündüzün uzaması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir. Ahmed bin Hanbel “Rahmetullahi aleyh”


Gündönümü ve Gündönümü Fırtınası - Nasreddin Hocanın vefâtı (1284) - Erzurumlu İbrâhîm Hakkı Hazretlerinin vefâtı (1780)

 Featured Image 01