Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 10 Shkurt 1434    Nëntor: 108
18 XHEMAZIJEL AHIR 1440

23
SHKURT
2019
E Shtunë

Dita 54. e vitit, Ditët e Mbetura : 311
Muaji 2., 28 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Asnjë baba nuk mund ti japë fëmijës së tij ndonjë gjë më të mirë sesa edukata. Hadithi sherif

http://www.namazvakti.com