Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 11 Qershor 1435    Hızır: 50
21 SHEVVAL 1440

24
QERSHOR
2019
E Hënë

Dita 175. e vitit, Ditët e Mbetura : 190
Muaji 6., 30 Ditë, Java 26.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Njeriu që dua më tepër midis jush është ai njeri me sjellje të mira. Hadithi sherif

E-mail: bilgi@namazvakti.com