Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 12 Prill 1435    Nëntor: 169
20 SHABAN 1440

25
PRILL
2019
E Enjte

KOHET E AGJERIMIT
Dita 115. e vitit, Ditët e Mbetura : 250
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Pas pejgamberëve, dielli nuk ka lindur dhe nuk ka perënduar mbi një njeri më të lartë se Ebu Bekri. Hadithi sherif

E-mail: bilgi@namazvakti.com