Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 01 Tetor 1435    Hızır: 162
15 SAFER 1441

14
TETOR
2019
E Hënë
deneme

Dita 287. e vitit, Ditët e Mbetura : 78
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kërkoni diturinë prej djepit deri në varr. Hadithi sherif