Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 08 Nëntor 1435    Nëntor: 14
24 REBIUL EVVEL 1441

21
NENTOR
2019
E Enjte

Dita 325. e vitit, Ditët e Mbetura : 40
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Ai i cili e lehtëson shitblerjen, Allahu xh. sh. në çdo punë të tij tregon lehtësime. Hadithi sherif