Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 04 Dhjetor 1434    Nëntor: 40
10 REBIUL AHIR 1440

17
DHJETOR
2018
E Hënë

Dita 351. e vitit, Ditët e Mbetura : 14
Muaji 12., 31 Ditë, Java 51.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Në dy muaj sevapet janë pa të meta. Këto janë muajt e besimtarëve. I pari është Ramazani sherif, i dyti është muaji Dhilhixhe. Hadithi sherif