Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 01 Qershor 1437    Hızır: 40
4 DHIL KADE 1442

14
QERSHOR
2021
E Hënë

Dita 165. e vitit, Ditët e Mbetura : 200
Muaji 6., 30 Ditë, Java 24.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Fatkeqësia më e madhe është ta harxhosh kohën me gjëra pa vlerë. Hadithi sherif