Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 09 Qershor 1434    Hızır: 48
8 SHEVVAL 1439

22
QERSHOR
2018
E Xhuma

Dita 173. e vitit, Ditët e Mbetura : 192
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Allahu mallin e kësaj bote ua ka dhënë edhe miqve edhe armiqve, ndërsa edukatën e mirë ua ka dhënë vetëm atyre që i do.
Hadithi sherif