Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 02 Gusht 1436    Hızır: 102
25 DHIL HIXHE 1441

15
GUSHT
2020
E Shtunë

Dita 228. e vitit, Ditët e Mbetura : 138
Muaji 8., 31 Ditë, Java 33.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kur ti bësh një të mi­rë di­kujt, ta dish se i kë bë­rë mi­rë ve­tes tën­de. Fe­ri­dud­din Genç She­ker (Rrahmetullahi alejh)