Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 16 Nëntor 1438    Nëntor: 22
5 XHEMAZIJEL EVVEL 1444

29
NENTOR
2022
E Martë

Dita 333. e vitit, Ditët e Mbetura : 32
Muaji 11., 30 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

∞ Fjalët e mira janë sadaka. Hadithi sherif