Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 05 Prill 1440    Nëntor: 163
9 SHEVVAL 1445

18
PRILL
2024
E Enjte

Dita 109. e vitit, Ditët e Mbetura : 257
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Më i miri nga ju është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij. Hadithi sherif