Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 15 Janar 1436    Nëntor: 82
15 XHEMAZIJEL AHIR 1442

28
JANAR
2021
E Enjte

Dita 28. e vitit, Ditët e Mbetura : 337
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Besimtari flet pak dhe vepron shumë, ndërsa munafiku flet shumë dhe punon pak. Evzai (Rrahmetullahi alejh)