Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 29 Mars 1437    Nëntor: 155
29 SHABAN 1442

11
PRILL
2021
E Djelë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 101. e vitit, Ditët e Mbetura : 264
Muaji 4., 30 Ditë, Java 14.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Respekti ndaj Kur'ani kerimit është të fillosh ta lexosh me "Eudhu bil-lahi..", çelësi i tij është "Bismil-lahi" Hadithi sherif