Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 13 Prill 1434    Nëntor: 170
10 SHABAN 1439

26
PRILL
2018
E Enjte

Dita 116. e vitit, Ditët e Mbetura : 249
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Dashje pa dashje të gjitha organet e atij që ushqehet me haram veprojnë gjynahe. Ndërsa ai që ushqehet me hallall bën ibadete.
Abdullah Tuteri
(Rrahmetullahi alejh)