Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1398    Руми: 08 Ноябрь 1435    Ноябрь: 14
24 Рабигыль-әүвәл 1441

21
Ноябрь
2019
Пәнҗешәмбе

Елның 325.көне, Калган көн : 40
11. Ай, 30 көн, 47. Атна
Көн кыскаруы 1 минут - Бүген әзани сәгать көйләнмәс.

Хатын-кыз йә матурлыгы, йә малы, йә диненә карап кияүгә алыныр. Сез диненә карап алыгыз. Хәдис шәриф

Русия Федерациясе салым хезмәткәрләре көне. Бухгалтерлар көне