Untitled Document

Һиҗри Шәмси: 1398    Руми: 12 Гыйнвар (Канун-ы сәни) 1435    Ноябрь: 79
30 Җөмәдел-әүвәл 1441

25
Гыйнвар
2020
Шимбә

Елның 25.көне, Калган көн : 341
1. Ай, 31 көн, 04. Атна
Көн озынаю 2 минут - Әзани сәгать 1 минут артка күчәр.

Гарәфә көне тотылган ураза элек кылынган һәм киләчәк гөнаһлар кичерелүгә сәбәпче булыр. Хәдис шәриф


Русия талибләре көне