Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 15 Канун-и Сани 1436    Касым: 82
15 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1442

28
ЯНВАРЬ
2021
Бейшемби

Жылдын 28. күнү, Калган Күн : 337
1. Ай, 31 Күн, 04. Апта
Күндүздүн узаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт артка алынат.

Адамдар арасында таанымал болууга аракет кылган адам акыреттин лаззатын ала албайт. Бишр Хафи (Рахметуллахи алейх)

Бүгүн эларалык ядролук согушка каршы күн. - Антарктида ачылды. (1820-ж.)