Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 06 Июль 1435    Хызыр: 75
16 ЗИЛЬ-КАДА 1440

19
ИЮЛЬ
2019
Жума

Жылдын 200. күнү, Калган Күн : 165
7. Ай, 31 Күн, 29. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 0мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Эгер Жума күнү күнөө кылынбастан ийгиликтүү өтсө калган бардык күндөр да ийгиликтүү  өтөт. Хадиси шариф


Мусулмандар Испания аймагына кадам басты. (711-ж.)