Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 11 Сентябрь 1437    Хызыр: 142
17 САФАР 1443

24
СЕНТЯБРЬ
2021
Жума

Жылдын 267. күнү, Калган Күн : 98
9. Ай, 30 Күн, 38. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Жума күнү тырмагын алган адам бир апта балээ-кырсыктан аман болот. Хадиси шариф

www.namaztimes.com Кыргызстанда Үй-бүлө, Тынчтык жана Ынтымак күнү