Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 05 Август 1438    Хызыр: 105
20 МУХАРРАМ 1444

18
АВГУСТ
2022
Бейшемби

Жылдын 230. күнү, Калган Күн : 135
8. Ай, 31 Күн, 33. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Кимде бул үч нерсе бар болсо, дүнүйө менен акыреттин жакшылыктарына жетет. Тагдырга ыраазы, балээге сабыр, молчулукта дуба кылуу. Хадиси шариф

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Авиация күнү.