Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 14 Ташрин-и Авваль 1436    Хызыр: 175
10 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1442

27
ОКТЯБРЬ
2020
Шейшемби

Жылдын 301. күнү, Калган Күн : 65
10. Ай, 31 Күн, 44. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Бидатчы адамга урмат көрсөткөн адам  Исламды кулатууга жардамдашкан болуп саналат.  Хадиси шариф


Эртең касиеттүү Мавлид түнү Аскар Акаев Кыргыз ССРинин Президенти болуп шайланган. (1990-ж.)