Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 02 Август 1436    Хызыр: 102
25 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1441

15
АВГУСТ
2020
Ишемби

Жылдын 228. күнү, Калган Күн : 138
8. Ай, 31 Күн, 33. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Кимде ким бир күнөө кылгысы келсе жана кийин Аллахтан коркуп аны кылбаса Хак таала ал кулга эки жаннатты берет. Хадиси шариф


Телефондо алгач ирет «алло» (Hello) сөзү колдонулду. (1876-ж.)