Untitled Document

KADA DOVA BUDE NAJBOLJE PRIMLJENA

- U vrijeme iftara.

- Kod bolesti.

- Na putu.

- U gostima.

- Kod posta.

- U petak veče.

- U momentu sedžde.

- Na arafat brdu.

- U vrijeme sehera (zadnja šestina noći).

- Vidjevši Kabu.

- U mjesecu Ramazanu.

- U vrijeme bajrama (noću)

- Pijući Zemzem.

- Kad pada kiša.

- Na ratištu.

- Kod sekiracije.

- Mubarek večeri.

- Posle obavljenog namaza.

- Posle pola noći.

- Mjesec Redžeba prva noć.

- Iz među ezana i ikameta.

- Učeći Kur’an-i kerim.

KABUR AZABI (muka u grob)

4 pravila koja čuvaju čovjeka od kabur azabi:

1- Pet vakti namaza, na vrijeme i džematile klanjati.

2- Kur’an-i kerim učiti.

3- Sadaku davati.

4- Salavate nastaviti.

4 pravila koja su prouzročiti u kabur azabi:

1- Lagati

2- Traćati

3- Ogovavati

4- Mokriti posebi.