Untitled Document

GDJE SE BISMILE POMINJE

Ibn-i Abidin Hazreti piše vadžib je reći Bismillah ili Allahu Ekber kada se kolje životinja, kada se u lovu pušta strijela iz luka, i kad se pušta istreniran pas da ulovi životinju. Takođe je dozvoljeno reči i cijelo Bismile. Sunnet je reči Bismile i na početku obavljana abdesta kada se počinje jesti, piti ili raditi bilo koji mubarek posao. Račeno je da je, ili dozvoljeno, ili musteheb, reći Bismile između Fatihe i sure. Mubah je reči Bismilu kada počinjemo hodati, kada sjedemo ili ustajemo. Mekruh je reči Bismilu kada su nam privatni dijelovi tijela otkriveni i kada ulazimo u mjestu gdje ima nedžasete, kada učimo sure Berae odmah nakon sure koja je prije nje, kada počinjemo pušiti cigaretu, ili jesti nešto što smrdi kao što je crveni ili bijeli luk (i kada se počinjem obrijati). Činjenica da su cigarete pomenute i povezane sa smrdljivim stvarima kao što je crveni i bijeli luk pokazuje da je duhan kao i ove stvari taban (poprirodi) mekruh a ne šeriatski mekruh. Haram je reči Bismile kada započinjemo raditi nešto što je haram. U stvari, račeno je da će onaj, ko sigurno zna da je ono što radi haram, postati kafir. Ako taj haram posao započne sa Bismilom. Haram je osobi, koja je džunub, učiti Kur’an-i kerim. 

ABDETSKI FARZOVI

Abdest je vjersko pranje, koje moramo izvršiti prije nego stupimo u namaz.

Abdetskih farzova ima cetiri, i to:

1-Oprati svo lice, u duljinu odakle je kosa nikla pa do pod bradu, a u širinu od uha do uha.

2- Oprati obje ruke do iza laktove.

3-Mokrom rukom potrti bar prednju cetvrtinu glave (to se zove -mesh-)

4- Oprati obje noge do iza clanaka.