Untitled Document

KAKO SE KLANJA DŽUMA NAMAZ?

U petak, mjesto podnevskog namaza, muškarci klanjaju u džamiji, džematile džumu namaz.

Naprije se klanja, odmah poslije ezana, četiri rekata džumanskog sunneta. Ovaj se sunnet klanja isto kao i podneski prvi sunnet. Zatim muezin prouči ezan u džamiji i iza ezana, hatib sa minbere održi hutbu. Pošto hatib završi hutbu muezin će proučiti ikamet, pa se onda klanjaju dva rekata džumanskog farza, za imamom. Poslije džumanskog farza, klanjaju se opet četiri rekata džumanskog sunneta. Ovaj drugi sunnet, klanja se isto kao i onaj prvi sunnet. Iza ovih drugih džumanskih sunneta klanjati četiri rekata ahir-i zuhra isto kao i podnevski farz. Nakon toga lijepo je klanjati još dva rekata sunnet-il vakti, kao i sabahski sunnet. Sa ovim trećim i posljednjim sunnetom završava se džuma namaz.

Kad se preda selam, prouči se tesbih i dova, kao kod ostalih namaza.Ko ne klanja džumu, iz bilo kog razloga, on će klanjati podne.

LJEPA RIJEČI

“Allah dželle-šanuhu je dao nekim od Svojih robova mnoge blagodati (ni’mete) i dao im je da budu sebeb (uzrok, posrednik) za olakšanje Njegovim ožalošćenim robovima. Ako oni ne daju ove blagodati (ni’mete) onim koji ih trebaju On će od njih oduzeti te ni’mete i daće ih drugim.”

Hadis-i šerif

Tevekkul, u svim poslovima se predati Allah dželle šanuhu sve što nam na glavu dođe znamo da je od Njega, znajući to podnositi.

Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi alejh)