Untitled Document

ŽENA KOJA STALNO UČI BISMILU

Jedna žena za svaku riječ, za svaki posao je učila Bismillah. Imala je namrgođenogi lošeg muža koji se je mnogo ljutio što je ona učila Bismillah. Muž je smišljao šta da radi da ona više ne bi učila Bismillah. Jedan dan joj je dao kesu sa parama i rekao joj da to sakrije. Žena je uzela kesu s novčemi s Bismiletomstavila u jednu času na polici i pokrila. Muž je posle izvjesnog vremena uzeo kesu s parama i bacio u bunar. Posle izvjesnog vremena je tražio kesu s parama. Žena je došla na mjesto gdje je ostavila pare. Proučila je Bismillah. Tada je Allah dželle šanuhu  Džebraila alejhisselam spustio na zemlju, i on je iz bunara izvadi omokru kesu istavio je na mjesto gdje je žena ostavila. Žena se je malo začudila što je kesa bila mokra. Uzela je i dala mužu. Muž se u ovakvom slučaju mnogo zbunio i posle toga je postao pravi Musliman. Svaki posao koji bi počeo, počinjao bi s Bismiletom.

KAKO SE UZIMA TEJEMMUM?

 U tejemmuma su tri farza a uzima se ovako:

1- Naprije se odluči(nijet učini), radi čega se uzima tejemmum (na primjer, radi namaza, ili prihvaćanja Mushafa)

2- Zatim se dotaknemo dlanovima čiste zemlje, ili po predmetu od zemlje, dlanove otresemo i njima poteremo lice, kao da ga peremo.

3- Na isti način ponovo se dotaknemo dlanovima čiste zemlje, ili predmeta od zemlje, pa potaremo lijevom desnu, a desnom lijevu ruku sa vrha prsta do iza laktova. Sa jednim tejemmumommožemo klanjati više namaza, sve dok ne dođemo do vode. Namaze, koje smo klanjali sa tejemmumom ne treba naklanjavati. Sve ono što kvari abdest, pokvariće i tejemmum.