Untitled Document

OD TURSKOG VLADARA NUREDIN ZENGINA SAN

U XII. vijeku, za vrijeme krstaških ratova u najžešćim godinama, u Sriji se nalazio Turski vladar Nuredin Zengi.1162 godine je sanjao jedan san. Naš Pejgamber alejhisselam pokazavši vladaru 3 čovjeka rekao je:

«Nuredin! Od ovih ljudi mene spasi!»

Skočivši iz kreveta vladar je rekao: «Ovaj san je pravi jedan san. Naš Pejgamber je u opasnosti.» Pomislio je i ne čekajući jutro uzeo je sa sobom 20 odanih, vjernih ljudi i velikombrzinomza 16 dana stigli su uMedinu. Narod posjeti vladara se je istovremeno i obradovao i zbunio. Sljedeći dan, mlado- staro, ženemuškarce, djecu sve stanovnike grada htio je da vidi, svi da prođu ispred njega. Svi su došli i prošli pored vladara.

Vladar od ovih ljudi koji su prošli pored njega nije vidio ljude koje mu je naš Pejgamber alejhisselam pokazao. «Ovdje da li je ostao neko koga nisam vidio»

pitao je predsjednika grada. Predsjednik grada je rekao: «Nisu došla 3 čovjeka koji stanaju blizu groba našeg Pejgambera alejhisselam». Vladar je odmah naredio da dovedu 3 osobe sa teškoćom su ih doveli. Vidjevši ih odmah je prepoznao 3 osobe iz sna. Odmah ih je zatvorio.

Vladar je sa ljudima otišao u kuću gdje su ova trojica ljudi stanovali. Ušavši u kuću vidjeli su iskopan veliki tunel i već su se bili približili sve do Ravda-i Mutahhara.

Ovu trojicu ljudi su pregledali i počeli ispitivati. Ispostavilo se da su Hrišćani.

- Jeste mi smo Hrišćani. Htjeli smo ispod zemlje iz Groba ukrasti Pejgamberov alejhisselam telo i odnijeti u Evropu. Odmah su zasluženu kaznu dobili.

Posle ovogo vladar Nureddin Zengi onima koji hoće da oštete grob našeg Pejgambera alejhisselamsve okolo je iskopao jamu sve dok se voda nije pojavila. Ova jama je bila široka.Ovdje su prosijajući kalaj debeo jedan zid napravili.Ovako je Ravda-i Mutahhhara postala sigurna.

PETI ISLAMSKE ŠART

Peti temelj islama je, “sposobnoj osobi jednom u životu obaviti hadždž”. Sposobnoj osobi je farz jednom u životu obići (učiniti tavaf) oko Ka’be-i mu’azzam i učiniti vakf (zastati) na otvorenom prostoru Arefata, ako, pored dovoljne imovine koju je ostavio za izdržavanje svoje familije do svog povratka ima dovoljno novca da ode i da se vrati iz grada Mekke-i mukerreme, i ako je tijelo zdravo i put siguran.

Najveći od pet temelja, koji su gore nabrojani, je izgovoriti kelime-i šehadet i vjerovati njeno značenje. Sljedeći najviši temelj je klanjati namaz. Poslije njega je post. Nakon njega je hadždž. Zadnji je dati zekat. Sva ulema je jednoglasno rekla da je kelime-i šehadet najviši od pet temelja islama. Što se tiče redosljeda ostala četiri temelja većina uleme je rekla kako smo mi gore naveli. Kelime-i šehadet je prvo, u početku islama, postalo farz. Klanjati pet puta dnevno je postalo farz u dvanaestoj godini bi’seta, u noći mi’radža, godinu i nekoliko mjeseci prije hidžre. Ramazan-i šerif postiti je postalo farz u drugoj godini hidžre, u mjesecu ša’banu. Dati zekat je postalo farz u mjesecu Ramazanu iste godine kada je i post postao farz. Hadždž je postao farz u šestoj godini po hidžri. Prema tome, u redosljedu superiornosti zekat je zadnji a u redosljedu postajanja farzom hadždž je zadnji.