Untitled Document

IMAM- I AZAMOV TESTAMENT

 Imam-i Azamov testament u Rijadun Nasihin knjizi u kratko ovako glasi:

1- Vjera, jezikom se priznaje, srcem se potvrđuje. U vjerovanju smanjevanje, povećavanje ne može. Samo u blistavoj snazi povećavanje može. Amel, nije dio vjere. Vjera je za svakog potrebna, svaki amel za svakog nije potreban. Naprimjer neko ko je siromašan zekat ne može dati. Žena kad nije čista, kad ima menstruaciju ne može namaz klanjati. Siromašnima i ovako oštećenim ženama vjera nije potrebna ne može se reći.

2- Amel: farz, talenat, grijeh u tri grupe se dijeli.

3- Allahove dželle šanuhu  izgovorene riječi (Kur’an-i kerim) biće nije.

4- Eshab-i kiramin (svi prijatelje od našeg Pejgambera alejhisselam) najviša su četiri nasejednika. Ko njih voli je vjernik, ko njih ne voli je munafici (licemjeri).

5- Poslovi koji robovi urade su bića. Zato što je rob sam biće.

6- Allah dželle šanuhu je stvoritelj, i davalac izdržavanja. Ljudi se u tri grupe razvrstavaju: vjernik, nevjerniki, munafic (licemjeri). Dženab-i Hak vjernicima ibadet, nevjernicima vjeru, munaficima ihlas farz su klanjali.

7- Na mest je džaiz uzeti mesh.

8- Grob je pitanje pravo. Džennet i Džehennem su vječnost.

9- Allah dželle šanuhu će sva bića poslije smrti oživjeti. Džennetlije ne znajući kako će biti, na nešto nalikujući, bez pravca Allaha dželle šanuhu  će vidjeti. Pejgamber naš je pravi posrednik. Za sve grijehe kod vjernika će posredovati. Hazreti-Aiše, Hazreti Hatice od svih žena su najvišem mjestu i one su majke od vjernika.

PREKRASNA RIJEČ

Ići za užitcima, od ovog svijeta lažne i prolazne strasti zauzeti, od toga nema koristi.

Jusuf bin Hüsejin Razi (Rahmetullahi alejh.)