Untitled Document

VJEROVANJE KITABE (4)

Poslana su nam sto četiri Semavi kitaba (Nebeske knjige, Svete knjige). Dobro je poznata činjenica da je deset suhufa (množina od sahifa, to jest mala knjižica) poslano Ademu alejhisselam, pedeset suhufa Šisu (Šit) alejhisselam. trideset suhufa Idrisu alejhisselam i deset suhufa Ibrahimu alejhisselam.Tevrat je poslan Musau alejhisselam, Zebur (originalni psalami) Davudu alejhisselam, Indžil Isau alejhisselam i Kur’ani kerim Muhammedu alejhisselam.

Kada neko hoće da nešto naredi ili zabrani, da pita nešto, ili da dadne vijesti, on to prvo razmisli i pripremi u mislima. Ove misli se zovu kelam-i nefsi. Za njih se ne može reći da su na arapskom, perzijskom ili engleskom. One se ne mijenjaju samo zato što su one izražene na raznim jezicima. Riječi koje izražavaju ove misli se nazivaju kelam-i lafzi. Kelam-i lafzi se može izraziti na raznim jezicima. Nečiji kelam-i nefsi je čist, nepromjenjiv, i jasan atribut onoga ko ga posjeduje kao i njegovi drugi atributi, kao što su znanje (ilm), želja (irade), moć rasuđivanja i tako dalje. Kelam-i lafzi je grupa slova koja izlaze iz usta osobe koja ih izgovara a koja izražavaju kelam-i nefsi i koja dopiru do ušiju. Prema tome, Allahov dželle-šanuhu kelam je ezeli (vječan u prošlosti), ebedi (vječan u budučnost), glasan, nije stvoren i postoji sa Njegovim Zatom (Bićem). On je Allahov dželle-šanuhu atribut, drukčiji od sifata zatijja i sifata subtijja, kao što su Njegovi atributi ilm (znanje) i irade (želja).

HADIS-I ŠERIF

Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao njegovim Ashabima, “Vi ste došli u tako vrijeme da ćete propasti, otići u džehennem, ako uradite (izvršite) devet desetina Allahovih dželle-šanuhu naređenja i zabrana a ne uradite jednu. Poslije vas će doći tako vrijeme, da će se oni, koji tada urade (izvrše) samo jednu desetinu naređenja i zabrana, spasiti od džehennema.” Vrijeme koje ovaj hadisi šerif ističe je sadašnje vrijeme, a muslimani kojima su date ove vesele vijesti su današnji muslimani.