Untitled Document

ČIŠĆENJE KALBA

Allah dželle-šanuhu kaže u značenju ajeti kerima u suri Ezzarijat, “Ja sam stvorio džine i ljude samo zato da Mi čine ibadet.” (51, 56) Obavljanje ibadeta će izazvati kurb i ma’rifet. Ovim se hoće reći da je ljudima naređeno da postanu Evlije rahime-hullahu teala. A to je moguće sa obavljanjem -- zajedno sa farzovima -- nafila (dodatnih ibadeta) i sa nedruženjem (nemiješanjem) sa onima koji rade bidate (tj. bid’at sahibijama). Dužnosti koje se obavljaju, praktikuju, na putu tesavvufa su dodatni (nafile) ibadeti. Ihlas, koji je uslov (šart) za ukabulivanje (primanje, uslišavanje) farzova, se može postići sa obavljanjem ovih dužnosti. Gore data informacija jasno pokazuje da su vehabijine riječi, “tesavvuf je usvojen od jevreja i starih Grka”, jedna najobičnija laž i kleveta.

Da bi čovjek dobio Allahovu dželle-šanuhu ljubav i zadovoljstvo on treba da obavlja farzove, sunnete, i dodatne (nafile) ibadete. Ovi se rade sa poznavanjem njihovih uslova (šartova) i mufsida  i sa ihlasom. Prvi farz je da čovjek ima vjerovanje u skladu sa vjerovanjem (i’tikadom) ehli sunneta; drugi je da se čuva od harama i haram nafake (tj. hrane i izdržavanja). Ihlas je čišćenje kalba od ma-sive, to jest, da se sve radi samo radi Allaha (u ime Allaha). A to će biti omogućeno za kratko vrijeme ako se je u sohbetu muršid-i kamila. Ako se muršid ne može naći to se (onda) može postići sa činjenjem rabite jednom muršid-i kamilu ili sa činjenjem puno zikira. Muršid-i kamil je kao ogledalo. Ili kao naočale. Ako neko pogleda srčanim okom u kalb jednog muršida on će tamo vidjeti Resulullahov mubarek kalb. (Jer,) on (tj. muršid-i kamil) je Resulullahov nasljednik (varis). Kad neko učini rabitu muršid-i kamilu ta rabita je učinjena Resulullahu. Nurovi iz njegovog mubarek kalba, koji potiču od (zrače iz) Resulullahovog kalba, preko kalbova muršida, takođe teku i u njegov kalb (tj. u kalb onoga ko čini rabitu muršid-i kamilu). Njegov kalb se očisti i rezultira, nastane ihlas.

ISLAMSKI  ŠARTI                                                                

 

Treba znati da nije dosta samo vjerovati, nego je potrebno stalno i na vrijeme islamske dužnosti izviršavati.Islamski dužnosti ima pet, i to:

1- Islamsko očitovanje kelime-i šehadet: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

Ja srcem vjerujem i jezikom očitujem, da je samo Allah dželle šanuhu bog, a da je Muhammed alejhisselam sluga (rob) i poslanik Allahov dželle šanuhu.

 2- Propisane namaze klanjati svaki dan, u određeno vrejeme, propisane namaze klanjati.

 3- Postiti svaki dan mjeseca  Ramazan-i šerifa zaštiti se (za vrijeme dana) u mjesecu Ramazanu od jela, pića i seksualnog odnosa.

 4- Zekat davati jedanput godišnje dio od svoga imetka na ime zekat dati (koja ima zekat mala više nego što zove nisab).

 5- Hadž obaviti sposobnoj osobi jednom u životu obaviti hadž.