Untitled Document

ALIMI EHLI SUNNETA

Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, “Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme bude držao mog sunneta će dobiti nagradu ekvivalentnu onoj koju će dobiti stotinu šehida (boraca koji su poginuli na Allahovom dželle-šanuhu putu)”. U vrijeme kada su u porastu izmišljena objašnjenja Kur’ani kerima (tefsiri) i otpadničke vjerske knjige, koje su napisali ireligiozni ljudi, i kada se muslimani upućuju na krivi put, oni, koji slijede prave vjerske knjige koje su napisali alimi pravoga puta, koji se zove ehli sunnet, će dobiti iste nagrade koje će biti date stotini šehida. Alimi bilo kojeg od četiri mezheba (to jest, hanefi, maliki, šafi’i i hanbeli mezheba) se zovu alimi ehli sunneta. Njihov vođa (reis) je imam a’zam Ebu Hanifa. Ovi alimi su zapisali ono što su čuli od ashaba kiram, koji su im rekli ono što su oni čuli od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem.

Danas na zemlji postoje tri vrste ljudi:

1) Kafiri. Oni kažu da nisu muslimani. Jevreji i hrišćani su u ovoj grupi.

2) Ehli sunnet muslimani. Njihov se broj stalno u svakoj državi povećava.

3) Licemjeri (munafici). Oni kažu da su muslimani. Međutim, njihov iman i izvjesni ibadeti nemaju nikake sličnosti sa ehli sunnetom. Oni nisu pravi muslimani.

ASHAB-I KIRAM (Alejhimurridvan)

Svi ashabi radijallahu anhum našega Poslanika sallallahu alejhi ve sellem su veliki. Mi ih moramo sve smatrati velikim i reći da je svaki od njih veliki. Enes bin Malik radijallahu anh je rekao da je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, “Allah dželle-šanuhu je odabrao mene od svih drugih ljudi. On je odabrao najbolje od svih ljudi da budu moji ashabi. On je izabrao najviše od njih da budu moja rodbina i pomoćnici. Ko ih poštuje, zato što mene voli, Allah dželle-šanuhu će ga zaštititi od svake opasnosti. Oni koji vrijeđajući njih mene vrijeđaju će od Njega dobiti svoju kaznu.” Abdullah ibni Abbas radijallahu teala anhuma je rekao: Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Neka je Allahovo dželle-šanuhu prokletstvo na one koji kleveću (lažu na) moje ashabe! Neka je na njih prokletstvo svih meleka i ljudi!” Jedan drugi hadisi šerif koji se prenosi od Aiše-i Siddike, radijallahu anha, kaže, “Najgori ljudi u mom ummetu su oni koji se usuđuju da govore loše o mojim ashabima.”

Naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Ne interesujte se za poslove mojih ashaba ridvanullahi alejhim edžma’in!” Jednom je rekao, “Kada govorite o njima pazite na svoje jezike!” On je rekao u jednom hadisi šerifu, “Bojte se Allaha dželle-šanuhu za moje ashabe! Nemojte kritikovati moje ashabe!