Untitled Document

PISMU IMAM-I RABBANI (2)

Nakon ispravljanja i usavršavanja vjerovanja, iz fikhskih djela Ehlisunnetskih alima treba spoznati i slijediti propise kao što su: (halal), (haram), (farz), (vadžib), (sunnet), (mendub) i (mekruh). Ne treba čitati djela krivovjeraca, da nas Allahu teala sačuva, koji nisu shvatili vrline ovih alima. Muslimani čije vjerovanje nije sukladno Ehlisunnetu ne mogu se spasiti od Džehennema na Ahiretu. Onome ko ispravno vjeruje, makar mu ibadet bio slabiji, bit će oprošteno čak i ako ne učini tevbu. A i ako mu se ne oprosti, nakon podnijetog azaba, spasit će se (vječnog) Džehennema. Dakle, ispravno vjerovanje je ključna stvar. Ubejdullahi Ahrar “ kaddesallahu teala sirrehul’aziz, umro 1490., u Semerkandu” rekao je: “Kada bi mi se ustupili svi kerameti i moć otkrovenja, a da mi se ne da Ehl-i sunnetsko vjerovanje, smatrao bih sebe propalim. A kada bi mi bilo podano vjerovanje Ehl-i sunneta vel-džemaata, bez kerameta, moći otkrovenja i sa mnogo svojih grijeha, uopće ne bih bio tužan”.

Danas su muslimani u Indiji ostali usamljeni. Opkolili su ih din-dušmani, sa svih strana. Danas je sevapnije utrošiti jednu novčanicu za islam od hiljadu nekada. Najbolje služenje islamu je podjela, distribucija literature Ehl-i sunnetskog Islamskog vjerovanja. Sretnici koji dođu do tih knjiga trebaju biti zahvalni. Uvijek je sevap služiti Islamu, ali služiti mu sada, šireci Ehl-i sunnetsko vjerovanje, kada se on lažima, potvorama i napadima želi oslabiti i srušiti, veći je sevap.

Obračajući se svojim ashabima “radijallahu teala anhum edžmain” Poslanik je jednom prilikom rekao: “Vi živite u takvom vremenu da, ukoliko od deset zapovijedi i naredbi izvršavate devet, a samo jednu ne, propast ćete, bit ćete podvrgnuti azabu. A nakon vas doći će takvo vrijeme da će biti spašeni oni koji od deset zapovijedi budu izvršavali makar jednu”. (Ovo je zabilježeno u Miškat-ul-mesabih i u Tirmizijevom Kitab-ul-fitenu.) Vrijeme koje se spominje u hadisu označava naše, današnje doba. Potrebno je boriti se (džihad) protiv kafira, upoznati agresore nad Muslimanima i prezirati ih. [Džihad u kojem se koristi sila, državna vojska sprovodi vlast. Muslimani takav džihad vode kao vojnici, na dužnosti koju im državna vlast odredi. U 65. pismu je zabilježeno da je džihad-i kavli (džihad rijećima i pisanjem) vrijedniji od džihad-i katla (džihad oružjem, silom).]

UZETI ABDEST

Uzeti abdest je jedan od farzova namaza. Potrebno je uzeti abdest i radi učenja Kur'ana, tavafa oko Kabe, činjenja sedžde-i tilaveta i radi klanjanja dženaze namaza. Veoma je vrijedno biti stalno pod abdestom, leći, jesti i piti pod abdestom.

Onome ko umre pod abdestom, daje se nagrada šehida. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Onaj ko umre pod abdestom, neće imati muke prilikom umiranja. Abdest je pokazatelj posjedovanja imana, ključ namaza i čistač tijela od grijeha”.

Kada musliman uzme abdest, njegovi griješi izlaze na njegove uši, na oči, na ruke i na noge. Kada sjedne, sjedaoproštenih grijeha.”

Najbolje djelo je namaz. Oni koji su stalno pod abdestom su samo vjernici. Mu'min treba po danu biti pod abdestom anavečer leći uzevši abdest. Kada tako učine pod zaštitom su Allaha dželle šanuhu Voda i hrana u stomaku onoga koji je jeo ipio pod abdestom čini zikir za tu osobu. Sve dok su u stomaku oni čine istigfar za 

vlasnika.”

Abdest ima farzove, sunnete, adabe i zabranjene stvari. Ko klanja namaz znajući da nema abdesta, bez opravdanja, postaje kafir. Ko izgubi abdest u toku namaza, predat će selam na desnu stranu i napustiti namaz. Ponovo će uzeti abdest, dok nije isteklo namasko vrijeme, i obnovit će namaz.

Farzi abdesta

Po hanefijskom mezhebu abdest ima četiri farza:

1- Oprati jednom lice.

2- Oprati obje ruke do iza lakata, jednom.

3- Učiniti mesh ili potrati najmanje jednu četvrtinu glave.

4- Oprati obje noge do iza članaka, jednom.

Prema šafijskom mezhebu i nijet i tertib su farz i potrebno je donijeti nijjet prilikom pranja lica. Ako se nijet donese prije nego što voda dotakne lice, abdest nije ispravan. Farz je oprati bradu na licu. Prema malikijskom mezhebu delk (zaokružiti) i muvalat (prati dijelove tijela jedne za drugim bez pauze) je farz. Šije ne peru noge već uzimaju mesh po golim nogama.