Untitled Document

AJET-I ŠIFALUKA (1)

U knjizi Se’adet-i ebedijje, u pedeset petom (55.) članku trećega dijela piše:

Medicinsko liječenje, dakle, odlazak doktoru i upotrebljavanje lijekova, je sunnet. Hadisi šerif kaže, “Liječite bolest! Jer, Allah dželle-šanuhu je stvorio za svaku bolest pomoć i lijek.

U drugom dijelu knjige Mevahib-i ledunnijje piše da je naš Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem upotrebljavao tri vrste lijekova: Učenje Kur’ani kerima i dova. Lijekove koji su pronađeni sa naučnim istraživanjem. I sa kombinacijom ovoga dvoga. On je rekao, “Onaj ko ne očekuje šifaluk (šifa, tj. ozdravljenje, izliječenje) od Kur’ani kerima njemu šifaluk neće biti nasib (tj. on neće dobiti ozdravljenje).” Hadisi šerif, koji kaže da je učenje sure Fatiha šifaluk za bolest, je napisan uBejdavijevom tefsiru i Ćerhi tefsiru i u Senaullah-i Dehlevijevom rahmetullahi alejh tefsiru pod naslovom Tefsir-i Mazheri. Imam-i Kušejri rahmetullahi alejh kaže, ako napišemo po jednom tabaku (tj. tanjiru ili posudi) šest ajeta iz Kur’ani kerima koji se nazivaju ajeti šifaluka, i ako ih onda otopimo sa malo vode i dadnemo bolesniku da ih popije, Allah dželle-šanuhu će izliječiti od bolesti tog bolesnika koji ih je popio (tj. bolesnika koji je popio tu otopinu ajeti kerima šifaluka i vode iz te posude). Ajet-i kerimi i dove su sigurni, nesumnjivi, pouzdani izlječivači, iscjelitelji. Ali postoje uslovi (šartovi) koji se moraju poštovati. Onaj ko uči ili piše ajete i dove i bolesnik moraju bezuslovno vjerovati u njihovu efektivnost! Bolesnik se mora pridržavati dijete i ne smije jesti štetnu i škodljivu hranu i lijekove i mora se suzdržati od prevelike toplote ili hladnoće i mora raditi ono što mu je propisano kao potrebno i mora izbjegavati harame i zulume (okrutna djela). Hadisi šerif kaže, “Dove koje su učinjene u gafletu(nesvjesnosti, zaboravu, nehaju, nemaru, indolenciji) prema Allahu dželle-šanuhu nisu kabul.” 

SVAKO TREBA DA GLEDA SEBE

Allah dželle šanuhu u Enfal suru u Kur’an-iu ovako se je oglasio:

«Svako prema sebi odgovarajući posao radi». To je mnogo važno. Još od doba Adema alejhisselam svako je prema sebi odgovarajuci posao radio.

Neka je umro, neko je ubijen. Neko je radio, neko se trudio dato sruši. Zbog toga su se ljudi posle Adema alejhisselam podjelili u dvije grupe: Oni koji rade, oni koji ruše.

Zbog toga «Ja gdje sam uzeo mjesto u safu» svako treba samog sebe da gleda. Ljudi su na ovaj način podjeljeni u dvije grupe, Allah dželle šanuhu je na ahiretu stvorio Džennet i Džehennem. Svakome je na čelu zapisana njegova sudbina, nesreca to je već urađen posao. «Šta li je meni na celu upisano» ako kažeš urađene poslove ćeš vidjeti.

Svako prema sebi odgovarajući posao radi. Naš Pejgamber alejhisselam kaže, «Osoba je skupa sa onim sto voli». Zato ljudi jedni druge tražeći nalaze sebi odgovarajuće.Istog vjerovanja, istih ideala, istog zanimanja, iste službe na jedno mjesto dolaze. Sve je od Allaha dželle šanuhu zbog toga. «Da nije htio da da ono što želi ne bi dao.» rečeno je. Zbog toga, u ovom obliku Dženab-i Hakka koliko zahvaljuješ, koliko suza proliješ, koliko njegovim robovima dobrotu činiš malo je.